Životní pojištění Vital Premium v EUR

Životní pojištění Vital Premium je optimálním řešením pro klienty, kteří hledají nadstandardní garantované zhodnocení finančních prostředků v měně euro.

Pojištění Vital Premium v EUR umožňuje maximální zhodnocení finančních prostředků. Výše minimálního jednorázového pojistného je 100 000 €.

Zaplacené pojistné je zhodnocováno sazbou minimálního garantovaného zhodnocení, která je vyhlašovaná každý rok pro nadcházející roční období.

Vital Premium v EUR flexibilně umožňuje kdykoliv realizovat mimořádné výběry.

V rámci pojistné smlouvy může být jmenovitě určena cílová osoba pojistného plnění. Pojistné plnění tak nevstupuje do dědického řízení a je osvobozeno od dědické daně. Díky tomu je pojistné plnění vypláceno nejpozději do 4 týdnů od dodání všech potřebných dokladů.

Pro rok 2021 garantuje Komerční pojišťovna, a. s., na všech smlouvách minimální garantované zhodnocení ve výši 0,8 % p. a.Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace