Moudré pojištění – Výhody

Moudré pojištění je flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, které nabízí pojistnou ochranu při nemoci, úrazu, invaliditě nebo úmrtí pojištěného. Míru pojistné ochrany si klient může volit individuálně podle momentální životní situace, což v praxi znamená, že lze jednoduše kdykoliv přidat, měnit nebo rušit rozsah pojištění. Součástí Moudrého pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi.

Moudré pojištění se v průběhu pojistné doby kdykoliv plně přizpůsobí aktuálním potřebám klienta. Výhodou tohoto pojištění jsou také příznivé sazby, jednoduchost sjednání a nulové administrativní poplatky za sjednání či změny pojistné smlouvy.

 • Možnost pojistit děti společně s rodičem na jedné smlouvě
 • Široká kombinace životního, úrazového a nemocenského pojištění
 • Možnost volby klesající i konstantní pojistné částky (včetně jejich kombinace)
 • Medicínská asistence (transport z lékařského zařízení, zdravotní informace po telefonu)
 • Progresivní plnění ve výši až 5násobku sjednané pojistné částky v případě trvalých následků úrazu
 • Progresivní plnění ve výši až 4násobku sjednané denní dávky v případě hospitalizace dítěte
 • Dvojnásobné plnění v případě smrti úrazem následkem dopravní nehody
 • Výplata 5násobku pojistné částky trvalých následků při 100% poškození
 • Slevy na pojistném až 25 % (včetně slevy za jiné pojištění u Komerční pojišťovny)
 • Bez jakýchkoli administrativních poplatků za vystavení smlouvy nebo její dodatečné změny
 • Pojištění bez vytváření finanční rezervy a bez skrytých poplatků
 • Možnost změny v průběhu pojištění s ohledem na aktuální riziko a potřeby pojištěného
 • Jednorázová a rychlá výplata plnění v případě pojištění invalidity
 • Nízké minimální pojistné – 150 Kč měsíčně

Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u finančních poradců Modré pyramidy, více informací naleznete na stránkách Modré pyramidy nebo na infolince 800 101 554. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné lince klientského servisu Komerční pojišťovny 800 106 610.

Pojistné podmínky

Ostatní dokumenty

Veřejný příslib