Moudré pojištění – Výhody

Nikdy nevíte, co Vám život přinese. Proto je dobré myslet dopředu a být připraveni. Kompletní ochranu pro případ úrazu, nemoci či smrti Vám poskytne právě Moudré pojištění.

Hlavní výhody Moudrého pojištění, které můžete využít kdykoli (i mimo období kampaně):

 • výplata dvojnásobku pojistné částky při smrti úrazem následkem dopravní nehody
 • progresivní plnění u trvalých následků úrazu (výplata až pětinásobku pojistné částky při 100% poškození
 • sleva až 15 % za výši pojistného
 • sleva 10 % za jiné životní pojištění Komerční pojišťovny (kromě smluv kolektivního pojištění)
 • medicínská asistence zdarma (konzultace s odborným zdravotnickým personálem, zorganizování a úhrada transportu ze zdravotnického zařízení)
 • flexibilita – povinné je pouze pojištění pro případ smrti, ostatní připojištění jsou volitelná dle přání a potřeb klienta
 • možnost měnit rozsah pojistné ochrany zdarma kdykoli v průběhu pojištění a přizpůsobit tak pojištění aktuálním potřebám klienta
 • možnost připojištění až 4 dětí pro případ trvalých následků úrazu, poškození úrazem, hospitalizace a závažných onemocnění
 • navíc můžete sjednat pojištění svých dětí až do jejich věku 26 let
 • Možnost pojistit děti společně s rodičem na jedné smlouvě
 • Široká kombinace životního, úrazového a nemocenského pojištění
 • Možnost volby klesající i konstantní pojistné částky (včetně jejich kombinace)
 • Medicínská asistence (transport z lékařského zařízení, zdravotní informace po telefonu)
 • Progresivní plnění ve výši až 5násobku sjednané pojistné částky v případě trvalých následků úrazu
 • Progresivní plnění ve výši až 4násobku sjednané denní dávky v případě hospitalizace dítěte
 • Dvojnásobné plnění v případě smrti úrazem následkem dopravní nehody
 • Výplata 5násobku pojistné částky trvalých následků při 100% poškození
 • Slevy na pojistném až 25 % (včetně slevy za jiné pojištění u Komerční pojišťovny)
 • Bez jakýchkoli administrativních poplatků za vystavení smlouvy nebo její dodatečné změny
 • Pojištění bez vytváření finanční rezervy a bez skrytých poplatků
 • Možnost změny v průběhu pojištění s ohledem na aktuální riziko a potřeby pojištěného
 • Jednorázová a rychlá výplata plnění v případě pojištění invalidity
 • Nízké minimální pojistné – 150 Kč měsíčně

Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u finančních poradců Modré pyramidy, více informací naleznete na stránkách Modré pyramidy nebo na infolince 800 101 554. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné lince Kontaktního centra Komerční pojišťovny 800 106 610.

Dokumenty k produktu

Veřejný příslib

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace