Moudré pojištění – Příklad - Komerční pojišťovna

Moudré pojištění – Příklad

Moudré pojištění je flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, které nabízí pojistnou ochranu při nemoci, úrazu, invaliditě nebo úmrtí pojištěného. Míru pojistné ochrany si klient může volit individuálně podle momentální životní situace, což v praxi znamená, že lze jednoduše kdykoliv přidat, měnit nebo rušit rozsah pojištění. Součástí Moudrého pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi.

Moudré pojištění se v průběhu pojistné doby kdykoliv plně přizpůsobí aktuálním potřebám klienta. Výhodou tohoto pojištění jsou také příznivé sazby, jednoduchost sjednání a nulové administrativní poplatky za sjednání či změny pojistné smlouvy.

Příklad pojištění:

Honzovi je 32 let, pracuje jako ekonom a ve svém volném čase hraje rád fotbal s kamarády. Se svou ženou mají 2 děti ve věku 4 a 1 rok. Protože se Honza obává nenadálé situace, kdy by jeho rodina neměla z čeho žít, rozhodl se uzavřít Moudré pojištění.

Celkové měsíční pojistné, které Honza platí za pojištění je 903 Kč.

Pojištění Pojistná částka v Kč Pojistné plnění
Smrt (úrazem, nemocí) 1 000 000 V případě smrti bude pojistné plnění vyplaceno ve výši pojistné částky 1 000 000 Kč.
Trvalé následky úrazu od 0.001% poškození 500 000 Pokud by úraz zanechal Honzovi trvalé následky, dostal by od pojišťovny až 5násobek pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě, tedy až 2 500 000 Kč.
Invalidita II. nebo III. stupně 500 000 V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50% obdrží Honza od pojišťovny částku uvedenou v pojistné smlouvě, v tomto případě 500 000 Kč
Závažná onemocnění 200 000 Jestliže by Honzu postihl infarkt nebo mozková příhoda či by mu byla stanovena jiná diagnóza, proti které si uzavřel pojištění, vyplatí mu pojišťovna plnění ve výši 200 000 Kč.

Sleva 10 % za výši pojistného.
Pojištění je kalkulováno do 65ti let věku pojištěného.


Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u finančních poradců Modré pyramidy, více informací naleznete na stránkách Modré pyramidy nebo na infolince 800 101 554. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné lince klientského servisu Komerční pojišťovny 800 106 610.

Pojistné podmínky

Ostatní dokumenty

Veřejný příslib