Moudré pojištění – Příklad

Nikdy nevíte, co Vám život přinese. Proto je dobré myslet dopředu a být připraveni. Kompletní ochranu pro případ úrazu, nemoci či smrti Vám poskytne právě Moudré pojištění.

Hlavní výhody Moudrého pojištění, které můžete využít kdykoli (i mimo období kampaně):

  • výplata dvojnásobku pojistné částky při smrti úrazem následkem dopravní nehody
  • progresivní plnění u trvalých následků úrazu (výplata až pětinásobku pojistné částky při 100% poškození
  • sleva až 15 % za výši pojistného
  • sleva 10 % za jiné životní pojištění Komerční pojišťovny (kromě smluv kolektivního pojištění)
  • medicínská asistence zdarma (konzultace s odborným zdravotnickým personálem, zorganizování a úhrada transportu ze zdravotnického zařízení)
  • flexibilita – povinné je pouze pojištění pro případ smrti, ostatní připojištění jsou volitelná dle přání a potřeb klienta
  • možnost měnit rozsah pojistné ochrany zdarma kdykoli v průběhu pojištění a přizpůsobit tak pojištění aktuálním potřebám klienta
  • možnost připojištění až 4 dětí pro případ trvalých následků úrazu, poškození úrazem, hospitalizace a závažných onemocnění
  • navíc můžete sjednat pojištění svých dětí až do jejich věku 26 let

Příklad pojištění:

Honzovi je 32 let, pracuje jako ekonom a ve svém volném čase hraje rád fotbal s kamarády. Se svou ženou mají 2 děti ve věku 4 a 1 rok. Protože se Honza obává nenadálé situace, kdy by jeho rodina neměla z čeho žít, rozhodl se uzavřít Moudré pojištění.

Celkové měsíční pojistné, které Honza platí za pojištění je 903 Kč.

Pojištění Pojistná částka v Kč Pojistné plnění
Smrt (úrazem, nemocí) 1 000 000 V případě smrti bude pojistné plnění vyplaceno ve výši pojistné částky 1 000 000 Kč.
Trvalé následky úrazu od 0.001% poškození 500 000 Pokud by úraz zanechal Honzovi trvalé následky, dostal by od pojišťovny až 5násobek pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě, tedy až 2 500 000 Kč.
Invalidita II. nebo III. stupně 500 000 V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50% obdrží Honza od pojišťovny částku uvedenou v pojistné smlouvě, v tomto případě 500 000 Kč
Závažná onemocnění 200 000 Jestliže by Honzu postihl infarkt nebo mozková příhoda či by mu byla stanovena jiná diagnóza, proti které si uzavřel pojištění, vyplatí mu pojišťovna plnění ve výši 200 000 Kč.

Sleva 10 % za výši pojistného.
Pojištění je kalkulováno do 65ti let věku pojištěného.


Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u finančních poradců Modré pyramidy, více informací naleznete na stránkách Modré pyramidy nebo na infolince 800 101 554. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné lince Kontaktního centra Komerční pojišťovny 800 106 610.

Dokumenty k produktu

Veřejný příslib

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace