Moudré pojištění – Popis

Nikdy nevíte, co Vám život přinese. Proto je dobré myslet dopředu a být připraveni. Kompletní ochranu pro případ úrazu, nemoci či smrti Vám poskytne právě Moudré pojištění.

Hlavní výhody Moudrého pojištění, které můžete využít kdykoli (i mimo období kampaně):

 • výplata dvojnásobku pojistné částky při smrti úrazem následkem dopravní nehody
 • progresivní plnění u trvalých následků úrazu (výplata až pětinásobku pojistné částky při 100% poškození
 • sleva až 15 % za výši pojistného
 • sleva 10 % za jiné životní pojištění Komerční pojišťovny (kromě smluv kolektivního pojištění)
 • medicínská asistence zdarma (konzultace s odborným zdravotnickým personálem, zorganizování a úhrada transportu ze zdravotnického zařízení)
 • flexibilita – povinné je pouze pojištění pro případ smrti, ostatní připojištění jsou volitelná dle přání a potřeb klienta
 • možnost měnit rozsah pojistné ochrany zdarma kdykoli v průběhu pojištění a přizpůsobit tak pojištění aktuálním potřebám klienta
 • možnost připojištění až 4 dětí pro případ trvalých následků úrazu, poškození úrazem, hospitalizace a závažných onemocnění
 • navíc můžete sjednat pojištění svých dětí až do jejich věku 26 let

Pojištění nabízí pojistnou ochranu pro tato pojistná nebezpečí:


Životní pojištění

Volitelná pojištění pro dospělé

 • invalidita III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • invalidita II. nebo III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • smrt následkem úrazu a pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním (od 0.001% nebo 10% poškození)
 • hospitalizace následkem úrazu
 • poškození úrazem
 • pracovní neschopnost od 29. dne se zpětným plněním
 • hospitalizace
 • závažná onemocnění

Balíčky pojištění pro děti obsahují

 • Pojištění trvalých následků s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % poškození)
 • Hospitalizace s progresivním plněním
 • Pojištění poškození úrazem
 • Pojištění závažných onemocnění

Součástí pojištění je automaticky medicínská asistence, která zahrnuje možnost konzultace na telefonické lince zdravotních informací a transport pojištěného z lékařského zařízení.


Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u finančních poradců Modré pyramidy, více informací naleznete na stránkách Modré pyramidy nebo na infolince 800 101 554. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné lince Kontaktního centra Komerční pojišťovny 800 106 610.

Dokumenty k produktu

Veřejný příslib

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Změna sídla