Moudré pojištění – Popis - Komerční pojišťovna

Moudré pojištění – Popis

Moudré pojištění je flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, které nabízí pojistnou ochranu při nemoci, úrazu, invaliditě nebo úmrtí pojištěného. Míru pojistné ochrany si klient může volit individuálně podle momentální životní situace, což v praxi znamená, že lze jednoduše kdykoliv přidat, měnit nebo rušit rozsah pojištění. Součástí Moudrého pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi.

Moudré pojištění se v průběhu pojistné doby kdykoliv plně přizpůsobí aktuálním potřebám klienta. Výhodou tohoto pojištění jsou také příznivé sazby, jednoduchost sjednání a nulové administrativní poplatky za sjednání či změny pojistné smlouvy.

Pojištění nabízí pojistnou ochranu pro tato pojistná nebezpečí:


Životní pojištění

Volitelná pojištění pro dospělé

 • invalidita III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • invalidita II. nebo III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • smrt následkem úrazu a pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním (od 0.001% nebo 10% poškození)
 • hospitalizace následkem úrazu
 • poškození úrazem
 • pracovní neschopnost od 29. dne se zpětným plněním
 • hospitalizace
 • závažná onemocnění

Balíčky pojištění pro děti obsahují

 • Pojištění trvalých následků s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % poškození)
 • Hospitalizace s progresivním plněním
 • Pojištění poškození úrazem
 • Pojištění závažných onemocnění

Součástí pojištění je automaticky medicínská asistence, která zahrnuje možnost konzultace na telefonické lince zdravotních informací a transport pojištěného z lékařského zařízení.


Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u finančních poradců Modré pyramidy, více informací naleznete na stránkách Modré pyramidy nebo na infolince 800 101 554. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné lince klientského servisu Komerční pojišťovny 800 106 610.

Pojistné podmínky

Ostatní dokumenty

Veřejný příslib