Moudré pojištění – Popis

Moudré pojištění je flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, které nabízí pojistnou ochranu při nemoci, úrazu, ztrátě zaměstnání nebo úmrtí pojištěného. Míru pojistné ochrany si klient může volit individuálně podle momentální životní situace, což v praxi znamená, že lze jednoduše kdykoliv přidat, měnit nebo rušit rozsah pojištění. Součástí Moudrého pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému.

Moudré pojištění se v průběhu pojistné doby kdykoliv plně přizpůsobí aktuálním potřebám klienta.

Pojištění nabízí pojistnou ochranu pro tato pojistná nebezpečí:

 • smrt s konstantní nebo klesající pojistnou částkou (následkem úrazu nebo nemoci)
 • invalidita III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • invalidita II. nebo III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • ztráta zaměstnání
 • smrt následkem úrazu a pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním (od 0.001% nebo 10% poškození)
 • hospitalizace následkem úrazu
 • poškození úrazem
 • pracovní neschopnost
 • hospitalizace
 • závažná onemocnění

Podmínkou pro sjednání pojištění je vstupní věk pojištěného 15 – 70 let, pojištění se uzavírá na dobu minimálně 5 let, maximálně do 75ti let věku pojištěného.

V případě výše pojistného je poskytována sleva až 15%.


Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u finančních poradců Modré pyramidy, více informací naleznete na stránkách Modré pyramidy nebo na infolince 800 101 554. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné lince klientského servisu Komerční pojišťovny 800 106 610.

Pojistné podmínky

Ostatní dokumenty

Veřejný příslib