Úvodní stranaPojištěníŽivotníMojeJistota

MojeJistota životní pojištění – Změny

U každé pojistné smlouvy rizikového životního pojištění MojeJistota od Komerční pojišťovny, a. s., s podpisem nabídky pojistné smlouvy v období od 1. dubna 2021 do 31. května 2021, v případě pojistné události vzniku závažného onemocnění vyplatíme pojištěnému dvojnásobné pojistné plnění oproti standardní nabídce, a to po celou dobu trvání pojistné smlouvy.

MojeJistota představuje moderní generaci pojištění, ve kterém si může klient volit míru pojistné ochrany podle své aktuální potřeby. Je to flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, se širokou kombinací životního, úrazového a nemocenského pojištění. V průběhu trvání pojištění může klient sám kdykoliv měnit rozsah pojistného nebezpečí nebo měnit výši pojistných částek u jednotlivých pojištění. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi. Součástí pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému.

V průběhu pojištění můžete kdykoliv provádět následující změny:

  • zvýšit nebo snížit pojistné částky
  • přidat nebo odebrat jednotlivá pojištění
  • přidat nebo odebrat pojištěné děti a jejich jednotlivá pojištění
  • měnit frekvenci placení pojistného
  • změnit obmyšlené osoby a jejich podíl na plnění

Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u bankovních poradců na kterékoli pobočce Komerční banky. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Veřejný příslib

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace