Úvodní stranaPojištěníŽivotníMojeJistota

MojeJistota životní pojištění – Změny

MojeJistota představuje moderní generaci pojištění, ve kterém si může klient volit míru pojistné ochrany podle své aktuální potřeby. Je to flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, se širokou kombinací životního, úrazového a nemocenského pojištění. V průběhu trvání pojištění může klient sám kdykoliv měnit rozsah pojistného nebezpečí nebo měnit výši pojistných částek u jednotlivých pojištění. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi. Součástí pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému.

V průběhu pojištění můžete kdykoliv provádět následující změny:

  • zvýšit nebo snížit pojistné částky
  • přidat nebo odebrat jednotlivá pojištění
  • přidat nebo odebrat pojištěné děti a jejich jednotlivá pojištění
  • měnit frekvenci placení pojistného
  • změnit obmyšlené osoby a jejich podíl na plnění

Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u bankovních poradců na kterékoli pobočce Komerční banky. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Veřejný příslib

Co dělat při škodě


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace