Úvodní stranaPojištěníŽivotníMojeJistota

MojeJistota životní pojištění – Příklad

MojeJistota představuje moderní generaci pojištění, ve kterém si může klient volit míru pojistné ochrany podle své aktuální potřeby. Je to flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, se širokou kombinací životního, úrazového a nemocenského pojištění. V průběhu trvání pojištění může klient sám kdykoliv měnit rozsah pojistného nebezpečí nebo měnit výši pojistných částek u jednotlivých pojištění. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi. Součástí pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému.

Příklad pojištění:

Honzovi je 30 let, pracuje jako bankovní poradce a ve svém volném čase hraje rád fotbal s kamarády. Se svou ženou mají 2 děti ve věku 4 a 1 rok. Protože se Honza obává nenadálé situace, kdy by jeho rodina neměla z čeho žít, rozhodl se uzavřít rizikové pojištění MojeJistota.

Celkové měsíční pojistné, které Honza platí za pojištění je 886 Kč.

Pojištění Pojistná částka v Kč Pojistné plnění
Smrt (úrazem, nemocí) 1 000 000 V případě smrti bude pojistné plnění vyplaceno ve výši pojistné částky 1 000 000 Kč
Trvalé následky úrazu od 0.001% poškození 500 000 Pokud by úraz zanechal Honzovi trvalé následky, dostal by od pojišťovny až 5násobek pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě, tedy až 2 500 000 Kč
Invalidita II. nebo III. stupně 500 000 V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50% obdrží Honza od pojišťovny částku uvedenou v pojistné smlouvě, v tomto případě 500 000 Kč
Závažná onemocnění 200 000 Jestliže by Honzu postihl infarkt nebo mozková příhoda či by mu byla stanovena jiná diagnóza, proti které si uzavřel pojištění, vyplatí mu pojišťovna plnění ve výši 200 000 Kč

Sleva 5 % za výši pojistného.
Pojištění je kalkulováno do 65ti let věku pojištěného.


Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u bankovních poradců na kterékoli pobočce Komerční banky. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Veřejný příslib

Co dělat při škodě


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace