Úvodní stranaPojištěníŽivotníMojeJistota

MojeJistota životní pojištění – Popis

U každé pojistné smlouvy rizikového životního pojištění MojeJistota Komerční pojišťovny, a. s., s podpisem nabídky pojistné smlouvy v období od 1. října 2021 do 30. listopadu 2021, ve které je zároveň v tomto období sjednáno pojištění pro případ závažných onemocnění, v případě pojistné události vzniku závažného onemocnění vyplatíme pojištěnému dvojnásobné pojistné plnění oproti standardní nabídce, a to po celou dobu trvání pojistné smlouvy.

MojeJistota představuje moderní generaci pojištění, ve kterém si může klient volit míru pojistné ochrany podle své aktuální potřeby. Je to flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, se širokou kombinací životního, úrazového a nemocenského pojištění. V průběhu trvání pojištění může klient sám kdykoliv měnit rozsah pojistného nebezpečí nebo měnit výši pojistných částek u jednotlivých pojištění. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi. Součástí pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému.

Pojištění nabízí pojistnou ochranu pro tato pojistná nebezpečí:

Životní pojištění

Volitelná pojištění pro dospělé

 • invaliditu III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • invaliditu II. nebo III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • smrt následkem úrazu a pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním
 • pojištění hospitalizace následkem úrazu
 • pojištění poškození úrazem
 • pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne se zpětným plněním
 • pojištění hospitalizace
 • pojištění závažných onemocnění

Volitelná pojištění pro děti

 • trvalé následky úrazu s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % a nebo 10 % poškození)
 • pojištění hospitalizace s progresivním plněním
 • pojištění hospitalizace následkem úrazu s progresivním plněním
 • pojištění poškození úrazem
 • pojištění závažných onemocnění

Podmínkou pro sjednání pojištění je vstupní věk pojištěného dospělého 15-70 let, u dítěte 0–14 let. Pojištění se uzavírá na dobu minimálně 5 let, maximálně do 75ti let věku pojištěného dospělého. Pojištění dítěte automaticky končí po jeho 26. narozeninách.


Jak se pojistit

Pojištění lze uzavřít u bankovních poradců na kterékoli pobočce Komerční banky. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Veřejný příslib

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace