Úvodní stranaPojištěníŽivotníMojeJistota

MojeJistota životní pojištění – Popis

MojeJistota představuje moderní generaci pojištění, ve kterém si může klient volit míru pojistné ochrany podle své aktuální potřeby. Je to flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, se širokou kombinací životního, úrazového a nemocenského pojištění. V průběhu trvání pojištění může klient sám kdykoliv měnit rozsah pojistného nebezpečí nebo měnit výši pojistných částek u jednotlivých pojištění. Součástí pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému.

Pojištění nabízí pojistnou ochranu pro tato pojistná nebezpečí:

 • smrt s konstantní nebo klesající pojistnou částkou (následkem úrazu nebo nemoci)
 • invaliditu III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • invaliditu II. nebo III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • pojištění ztráty zaměstnání
 • smrt následkem úrazu a pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním
 • pojištění hospitalizace následkem úrazu
 • pojištění poškození úrazem
 • pojištění pracovní neschopnosti
 • pojištění hospitalizace
 • pojištění závažných onemocnění

Podmínkou pro sjednání pojištění je vstupní věk pojištěného v rozmezí 15-70 let, pojištění se uzavírá na dobu minimálně 5 let, maximálně do 75ti let věku pojištěného.