Investiční pojištění Vital Invest – Změny

Vital Invest je investiční životní pojištění s možností dosažení vyššího zhodnocení než u tradičních finančních produktů. V případě nenadálých událostí zajistí Vás i Vaše blízké.

Vital Invest flexibilně reaguje na změnu Vašich potřeb a v průběhu pojištění umožňuje:

Změny jsou provedeny zdarma, bez dodatečných administrativních nákladů (s výjimkou druhého a dalších převodů prostředků mezi fondy v kalendářním roce).Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace