Investiční pojištění Vital Invest – Připojištění

Vital Invest je investiční životní pojištění s možností dosažení vyššího zhodnocení než u tradičních finančních produktů. V případě nenadálých událostí zajistí Vás i Vaše blízké.

K ochraně před následky úrazu a jako řešení související finanční situace nabízíme 4 různé úrovně pojistných částek až do výše 1 mil. Kč.

Pojistné částky v jednotlivých variantách (Kč)
jednonásobek trojnásobek pětinásobek desetinásobek
smrt následkem úrazu 100 000 300 000 500 000 1 000 000
trvalé následky úrazu 100 000 300 000 500 000 1 000 000
poškození úrazem 10 000 30 000 50 000 100 000


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace