Investiční pojištění Vital Invest – Příklad

Vital Invest je investiční životní pojištění s možností dosažení vyššího zhodnocení než u tradičních finančních produktů. V případě nenadálých událostí zajistí Vás i Vaše blízké.

Tabulka uvádí předpokládanou částku 40 leté osoby s variantou smlouvy umožňující odpočet zaplaceného pojistného ze základu daně, při investování na 20 let (sazba daně z příjmů – 15 %), při předpokládaném ročním zhodnocení 3 % a volbě základní varianty pojištění.

Měsíční pojistné 500 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč
Pojistná částka pro případ úmrtí 20 744 Kč 41 488 Kč 62 232 Kč 82 976 Kč
Pojistné plnění v případě úmrtí v 10. roce trvání pojištění 86 853 Kč 173 707 Kč 260 560 Kč 347 413 Kč
Částka k výplatě na konci pojištění (po 20 letech) 154 979 Kč 309 958 Kč 464 936 Kč 619 915 Kč
Celková úspora na dani z příjmu 18 000 Kč 36 000 Kč 36 000 Kč 36 000 Kč
Celková částka na konci pojištění včetně průběžně získané daňové úspory 172 979 Kč 345 958 Kč 500 936 Kč 655 915 Kč
Vloženo klientem za 20 let 120 000 Kč 240 000 Kč 360 000 Kč 480 000 Kč


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace