Investiční pojištění Vital Invest – Popis

Vital Invest je investiční životní pojištění s možností dosažení vyššího zhodnocení než u tradičních finančních produktů. V případě nenadálých událostí zajistí Vás i Vaše blízké.

Vital Invest je moderní dynamické pojištění. Ideálně kombinuje investiční a pojistnou složku. Nabízí širokou škálu fondů. Zahrnuje i variantu s garantovaným zhodnocením. Flexibilní produkt s možností změny většiny parametrů v průběhu pojištění. Přizpůsobí se Vašim aktuálním potřebám. Jistota pro Vás a Vaše blízké v nenadálých situacích.

Při minimální investici 500 Kč měsíčně můžete využívat všech výhod pojištění Vital Invest.
Mimořádný výběr části prostředků před koncem pojištění je možný.

Při splnění zákonných podmínek lze zaplacené pojistné odečíst od základu daně z příjmu, a to až do výše 24 000 Kč ročně.

Vital Invest obsahuje

 • pojištění pro případ dožití – na konci pojištění obdržíte aktuální hodnotu všech prostředků v jednotlivých fondech k datu ukončení smlouvy
 • pojištění pro případ smrti – rozsah pojistného krytí si určujete volbou ze 4 nabízených variant

  Varianty pojištění:
  Jednotlivé varianty se liší výší pojistného spotřebovaného na krytí rizika.

  • investiční: 0 % z pojistného použito na krytí rizika
  • základní: 2,5 % z pojistného použito na krytí rizika
  • klasická: 7,5 % z pojistného použito na krytí rizika
  • ochranná: 22,5 % z pojistného použito na krytí rizika

  Pevná pojistná částka pro případ smrti je počítána na základě volby varianty, pojistné dobyvstupního věku.

  V případě vzniku pojistné události v průběhu pojištění je oprávněným osobám vyplacena částka složená ze dvou částí:

  • pevná pojistná částka
  • vyšší z částek – aktuální hodnota smlouvy k datu úmrtí nebo dosud zaplacené pojistné, které bylo investováno do fondů. Tato záruka návratnosti investice pro případ nepříznivého vývoje trhu je poskytována každému klientovi do 70 let věku, do 99 let je riziko plněno v případě úmrtí pojištěného úrazem (max. limit krytí je 3 miliony Kč)


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace