ELÁN životní pojištění – Změny

ELÁN životní pojištění nabízí spolehlivou pojistnou ochranu při nemoci a úrazu.

ELÁN je flexibilní a přizpůsobí se přesně Vašim potřebám. Jednotlivá pojištění můžete bez omezení kombinovat a pro každé z nich si nastavit individuální výši pojistné částky a dobu trvání. Na jedné smlouvě můžete pojistit až 2 dospělé osoby a 4 děti.

ELÁN je rizikové pojištění bez investiční složky, platíte pouze za pojistnou ochranu. Výhodou tohoto pojištění jsou také příznivé sazby, jednoduchost sjednání a nulové administrativní poplatky za sjednání či změny pojistné smlouvy.

V průběhu pojištění můžete kdykoliv provádět následující změny:

  • zvýšit nebo snížit pojistné částky
  • přidat nebo odebrat pojištěné dospělé/děti a jejich jednotlivá pojištění
  • zkrátit nebo prodloužit pojistnou dobu smlouvy nebo jednotlivých pojištění
  • změnit frekvenci placení pojistného
  • změnit obmyšlené osoby a jejich podíl na plnění


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace