ELÁN životní pojištění – Výhody

ELÁN životní pojištění nabízí spolehlivou pojistnou ochranu při nemoci a úrazu.

ELÁN je velice flexibilní a přizpůsobí se přesně Vašim potřebám. Jednotlivá pojištění můžete bez omezení kombinovat a pro každé z nich si nastavit individuální výši pojistné částky. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi.

ELÁN je rizikové pojištění bez investiční složky, platíte pouze za pojistnou ochranu. Výhodou tohoto pojištění jsou také příznivé sazby, jednoduchost sjednání a nulové administrativní poplatky za sjednání či změny pojistné smlouvy.

 • možnost pojistit děti společně s rodičem na jedné smlouvě
 • možnost libovolné kombinace životního, úrazového a nemocenského pojištění
 • možnost volby klesající i konstantní pojistné částky (včetně jejich kombinace)
 • medicínská asistence automaticky součástí pojištění
 • dvojnásobné plnění v případě úmrtí následkem dopravní nehody
 • progresivní plnění ve výši až 5násobku sjednané pojistné částky v případě trvalých následků úrazu
 • progresivní plnění ve výši až 4násobku sjednané denní dávky v případě hospitalizace dítěte
 • jednorázová a rychlá výplata plnění v případě pojištění invalidity
 • nízké minimální pojistné – 200 Kč měsíčně
 • možnost změn v průběhu pojištění
 • slevy na pojistném až 25 % (včetně slevy za jiné pojištění u Komerční pojišťovny)
 • bez jakýchkoli administrativních poplatků za vystavení smlouvy nebo její dodatečné změny
 • pojištění bez vytváření finanční rezervy a bez skrytých poplatků

Jak se pojistit

ELÁN životní pojištění lze uzavřít u finančních poradců / externích partnerů - (odkaz do nového okna) Komerční pojišťovny. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Formuláře k pojistné události

Veřejný příslib