ELÁN životní pojištění – Příklad

ELÁN životní pojištění nabízí spolehlivou pojistnou ochranu při nemoci a úrazu.

ELÁN je flexibilní a přizpůsobí se přesně Vašim potřebám. Jednotlivá pojištění můžete bez omezení kombinovat a pro každé z nich si nastavit individuální výši pojistné částky a dobu trvání. Na jedné smlouvě můžete pojistit až 2 dospělé osoby a 4 děti.

ELÁN je rizikové pojištění bez investiční složky, platíte pouze za pojistnou ochranu. Výhodou tohoto pojištění jsou také příznivé sazby, jednoduchost sjednání a nulové administrativní poplatky za sjednání či změny pojistné smlouvy.

Příklad 1:

Petr (30 let) s Hankou očekávají narození potomka. Petr si uvědomil, že bude mnohem klidnější, když v případě jeho úrazu nebo vážnějšího onemocnění bude o něj i jeho rodinu postaráno. Rozhodl se proto nechat se pojistit pro případ, že by nemohl v budoucnu vykonávat své zaměstnání (Petr pracuje jako administrativní pracovník úřadu) z důvodu úrazu a nemoci.

Vybral si ELÁN životní pojištění. Dle nastavených parametrů bude Petr komplexně pojištěn pouze za 748 Kč měsíčně.

Pojištění
(pojistná doba 30 let)
Pojistná částka Pojistné plnění
Pojištění smrti s konstantní pojistnou částkou 1 000 000 Kč V případě úmrtí bude vyplaceno pojistné plnění
ve výši 1 000 000 Kč.
Pojištění smrti následkem úrazu 1 000 000 Kč V případě úmrtí následkem úrazu bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 1 000 000 Kč, v případě úmrtí následkem úrazu při dopravní nehodě vyplatí pojišťovna dvojnásobek, tj. 2 000 000 Kč. Spolu s odškodněním za pojištění úmrtí by tedy Hanka dostala od pojišťovny celkem 3 000 000 Kč.
Trvalé následky úrazu s progresivním plněním (od 0,001% poškození) 500 000 Kč Pokud by úraz měl trvalé následky, pojišťovna vyplatí Petrovi až 5násobek pojistné částky, tedy až 2 500 000 Kč, a to dle závažnosti úrazových následků.
Invalidita 2. a 3. stupně(s konstantní pojistnou částkou) 500 000 Kč Pokud se Petr v důsledku úrazu nebo nemoci stane invalidním a jeho pracovní schopnost poklesne nejméně o 50%, bude mu bez odkladu či zpětného zkoumání vyplaceno pojistné plnění 500 000 Kč.
Pojištění pracovní neschopnosti Denní dávka 250 Kč V případě pracovní neschopnosti způsobené úrazem i nemocí, která trvá déle než 28 dní, pojišťovna vyplatí zpětně od 1. dne sjednanou výši denních dávek - 250 Kč.

Příklad 2:

Architekt František (30 let) rekreačně hraje fotbal a sportuje. Už má u Komerční pojišťovny sjednáno investiční životní pojištění s vysokým krytím pro případ úmrtí a rozhodl se doplnit pojištění pro případ, že by nemohl v budoucnu vykonávat své zaměstnání z důvodu vážnějšího úrazu nebo nemoci.

Vybral si ELÁN životní pojištění. Dle nastavených parametrů bude František pojištěn
za pouhých 497 Kč měsíčně.

Pojištění
(pojistná doba 30 let)
Pojistná částka Pojistné plnění
Pojištění smrti s konstantní pojistnou částkou 1 000 Kč František již u Komerční pojišťovny má zajištěnou smrt na poměrně vysokou částku. Proto si v ELÁNu sjednává krytí na nejnižší možnou pojistnou částku - 1000 Kč.
Pracovní neschopnost Denní dávka 200 Kč V případě pracovní neschopnosti způsobené úrazem i nemocí, která trvá déle než 28 dní, pojišťovna vyplatí zpětně od 1. dne sjednanou výši denních dávek - 200 Kč.
Hospitalizace následkem úrazu Denní dávka 200 Kč Pokud bude František hospitalizován z důvodu úrazu, vyplatí mu pojišťovna také za toto pojištění 200 Kč za každý den, kdy se bude léčit v nemocnici. Spolu s předchozím pojištěním hospitalizace to tedy budou celkem 400 Kč denně.
Invalidita 3. stupně (s konstantní pojistnou částkou) 1 000 000 Kč Pokud by se František v důsledku úrazu nebo nemoci stal plně invalidním, bude mu bez odkladu a zpětného zkoumání vyplaceno pojistné plnění 1 000 000 Kč.
Trvalé následky úrazu s progresivním plněním (od 10% poškození) 500 000 Kč V případě úrazu a jeho trvalých následků vyplatí pojišťovna Františkovi až 5násobek sjednané pojistné částky. Kdyby například úplně ztratil zrak na jednom oku, bude pojistné plnění činit 350 000 Kč.
Poškození úrazem 100 000 Kč Pojišťovna vyplatí procentuální podíl ze sjednané pojistné částky za každé jednotlivé poškození úrazem. Pokud by například František při sportu utrpěl zlomeninu zápěstí, vyplatila by mu pojišťovna 8 000 Kč.
Pojištění závažných onemocnění 100 000 Kč Při stanovení diagnózy závažného onemocnění jako je např. infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku, v našem příkladě 100 000 Kč.


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace