ELÁN životní pojištění – Popis

ELÁN životní pojištění nabízí spolehlivou pojistnou ochranu při nemoci, úrazu a ztrátě zaměstnání.

ELÁN je velice flexibilní a přizpůsobí se přesně Vašim potřebám. Jednotlivá pojištění můžete bez omezení kombinovat a pro každé z nich si nastavit individuální výši pojistné částky.

ELÁN je rizikové pojištění bez investiční složky, platíte pouze za pojistnou ochranu. Výhodou tohoto pojištění jsou také příznivé sazby, jednoduchost sjednání a nulové administrativní poplatky za sjednání či změny pojistné smlouvy.

V rámci komplexní pojistné ochrany nabízí ELÁN tato pojištění:

Životní pojištění

Volitelná pojištění

  • Pojištění invalidity 3. stupně (s klesající / konstantní pojistnou částkou)
  • Pojištění invalidity 2. a 3. stupně (s klesající / konstantní pojistnou částkou)
  • Pojištění smrti následkem úrazu
  • Pojištění trvalých následků s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % a nebo 10 % poškození)
  • Hospitalizace
  • Hospitalizace následkem úrazu
  • Pojištění poškození úrazem
  • Pojištění pracovní neschopnosti
  • Pojištění závažných onemocnění

Součástí pojištění je automaticky medicínská asistence, která zahrnuje možnost konzultace na telefonické lince zdravotních informací a transport pojištěného z lékařského zařízení.