ELÁN životní pojištění – Popis

ELÁN životní pojištění nabízí spolehlivou pojistnou ochranu při nemoci a úrazu.

ELÁN je flexibilní a přizpůsobí se přesně Vašim potřebám. Jednotlivá pojištění můžete bez omezení kombinovat a pro každé z nich si nastavit individuální výši pojistné částky a dobu trvání. Na jedné smlouvě můžete pojistit až 2 dospělé osoby a 4 děti.

ELÁN je rizikové pojištění bez investiční složky, platíte pouze za pojistnou ochranu. Výhodou tohoto pojištění jsou také příznivé sazby, jednoduchost sjednání a nulové administrativní poplatky za sjednání či změny pojistné smlouvy.

V rámci komplexní pojistné ochrany nabízí ELÁN tato pojištění:

Životní pojištění

Volitelná pojištění pro dospělé

 • Pojištění invalidity 3. stupně (s klesající / konstantní pojistnou částkou)
 • Pojištění invalidity 2. a 3. stupně (s klesající / konstantní pojistnou částkou)
 • Pojištění invalidity 1., 2. a 3. stupně (s klesající / konstantní pojistnou částkou)
 • Pojištění snížené soběstačnosti
 • Pojištění smrti následkem úrazu
 • Pojištění trvalých následků s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % a nebo 10 % poškození)
 • Hospitalizace
 • Hospitalizace následkem úrazu
 • Pojištění poškození úrazem
 • Pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne se zpětným plněním
 • Pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne bez zpětného plnění
 • Pojištění pracovní neschopnosti od 57. dne bez zpětného plnění
 • Pojištění závažných onemocnění
 • Pojištění úvěru
 • Pojištění zproštění od placení pojistného v případě invalidity III. stupně
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků SENIOR

Volitelná pojištění pro děti

 • Pojištění trvalých následků s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % a nebo 10 % poškození)
 • Hospitalizace s progresivním plněním
 • Hospitalizace následkem úrazu s progresivním plněním
 • Hospitalizace s progresivním plněním Plus (s doprovodem zákonného zástupce)
 • Hospitalizace následkem úrazu s progresivním plněním Plus (s doprovodem zákonného zástupce)
 • Pojištění poškození úrazem
 • Pojištění závažných onemocnění
 • Pojištění snížené soběstačnosti;
 • Pojištění pro případ ošetřování dítěte


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Změna sídla