Úrazové pojištění KB Penzijní společnosti – Popis

Jak postupovat v případě pojistné události?

Oznámení úrazu musí pojištěný nebo oprávněná osoba doručit pojistiteli v písemné formě co nejdříve.

Všechna uplatnění nároku musí obsahovat:

  • Pravdivě a úplně vyplněný formulář Oznámení pojistné události - Úrazové pojištění KB Penzijní společnosti.
  • Archivní číslo pojištěného – jedná se o archivní číslo smlouvy o spoření na penzi, které je uvedeno na Vašich ročních výpisech, případně ho můžete získat dotazem v KB Penzijní společnosti na tel. lince 955 525 995 nebo e-mailové adrese na kbps@kbps.cz.
  • Podrobný popis okolností úrazu a jména všech případných svědků, případně policejní zprávu o úrazu, pokud je k dispozici.
  • Lékařskou zprávu potvrzující povahu a rozsah všech tělesných poškození a poskytující přesnou diagnózu, případně úmrtní list (originál nebo úředně ověřenou kopii) a právní dokumenty potvrzující identitu všech oprávněných osob. (Oprávněné osoby v případě úmrtí pojištěného jsou stanoveny Občanským zákoníkem).

Pojistitel si může vyžádat další dokumenty nezbytné pro vyřízení pojistného nároku.

Pro více informací o spoření na penzi s KB Penzijní společností, a.s. nás prosím kontaktujte na tel. 955 525 995 nebo e-mailem na kbps@kbps.cz nebo navštivte internetové stránky KB Penzijní společnosti, a.s.Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace