Profi pojištění plateb – Výhody

Profi pojištění plateb je úrazové pojištění, které nabízí jistotu pro případ neočekávaných událostí, kdy poskytne rychlou a účinnou finanční pomoc Vám nebo Vašim blízkým a zajistí prostředky na pravidelné platby spojené s Vašim podnikáním.

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:

  • účinná finanční pomoc s platbou pravidelných výdajů v případě úrazu
  • pravidelný příjem po dobu jednoho roku až 40 000 Kč měsíčně
  • atraktivní cena v porovnání s výší pojistného krytí bez přezkoumávání zdravotního stavu

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace