Profi pojištění plateb – Příklad

Profi pojištění plateb je úrazové pojištění, které nabízí jistotu pro případ neočekávaných událostí, kdy poskytne rychlou a účinnou finanční pomoc Vám nebo Vašim blízkým a zajistí prostředky na pravidelné platby spojené s Vašim podnikáním.

Příklad 1:

Pan Petr měl autonehodu, po které byl nejdříve 1 měsíc hospitalizován a následně strávil 5 měsíců v pracovní neschopnosti. Před nehodou platil ze svého podnikatelského účtu následující výdaje: nájem kancelářských prostor 14 500 Kč, platba za telefon 5 000 Kč, vodné a stočné 2 500 Kč, platba za odběr elektřiny a plynu 2 000 Kč, platba za dodávku tepla a teplé vody 2 000 Kč, garážové stání 3 000 Kč. Celkově jeho výdaje činí 29 000 Kč.

V případě varianty Klasik za 990 Kč ročně bude panu Petrovi pravidelně vypláceno 20 000 Kč po dobu 5 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 100 000 Kč.

V případě varianty Extra za 1 990 Kč ročně bude panu Petrovi pravidelně vypláceno 29 000 Kč po dobu 5 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 145 000 Kč.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace