Profi pojištění plateb – Popis

Profi pojištění plateb je úrazové pojištění, které nabízí jistotu pro případ neočekávaných událostí, kdy poskytne rychlou a účinnou finanční pomoc Vám nebo Vašim blízkým a zajistí prostředky na pravidelné platby spojené s Vašim podnikáním.

Profi pojištění plateb zajistí finanční prostředky na platby pravidelných měsíčních výdajů z podnikatelského účtu klienta vedeného v Komerční bance v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, nebo náhlého úmrtí. Výše pravidelného plnění je určena podle pravidelných plateb placených z podnikatelského účtu pojištěného, vyjma splátek úvěrů.

Při sjednání není zkoumán zdravotní stav pojištěného.

Profi pojištění plateb
Limity pojistného plnění Smrt způsobená úrazem Invalidita způsobená úrazem Pracovní neschopnost způsobená úrazem
Varianta
Klasik
měsíčně - až 12 × 20 000 Kč až 12 × 20 000 Kč
jednorázová okamžitá pomoc 200 000 Kč - -
Varianta
Extra
měsíčně - až 12 × 40 000 Kč až 12 × 40 000 Kč
jednorázová okamžitá pomoc 400 000 Kč - -

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace