MojePojištění plateb – Příklad

MojePojištění plateb je úrazové pojištění, které zajistí prostředky na pravidelné výdaje domácnosti v době, kdy dojde k výpadku pravidelného příjmu.

Příklad 1:

Pan Petr měl autonehodu, po které byl nejdříve 1 měsíc hospitalizován a následně strávil 7 měsíců v pracovní neschopnosti. Před nehodou platil ze svého běžného účtu u KB následující měsíční výdaje:

elektřina 2 500 Kč, telefon a internetové připojení 2 000 Kč, vodné a stočné 1 000 Kč, garážové stání 1 500 Kč, povinné ručení 500 Kč, vzdělání dětí 2 000 Kč. Celkově jeho výdaje činí 9 500 Kč.

V případě varianty Klasik za 39 Kč měsíčně bude panu Petrovi pravidelně vypláceno 5 000 Kč po dobu 7 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 35 000 Kč.

V případě varianty Klasik+ za 69 Kč měsíčně bude panu Petrovi pravidelně vypláceno 9 500 Kč po dobu 7 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 66 500 Kč.

Příklad 2:

Pan Petr z příkladu 1 má manželku, která je zmocněnou osobou k jeho účtu u KB a také ona má pro sebe sjednáno MojePojištění plateb. Manželé měli autonehodu společně. Paní Eva byla hospitalizována 2 měsíce a v pracovní neschopnosti následně strávila 9 měsíců. Jelikož je pojištění paní Evy sjednáno k účtu pana Petra, bude pro potřeby výplaty pojistného plnění použita stejná výše pravidelných výdajů jako v příkladu 1.

V případě varianty Klasik za 39 Kč měsíčně bude paní Evě pravidelně vypláceno 5 000 Kč po dobu 10 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 50 000 Kč.

V případě varianty Klasik + za 69 Kč měsíčně bude paní Evě pravidelně vypláceno 9 500 Kč po dobu 9 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 85 500 Kč.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace