MojePojištění plateb – Popis

MojePojištění plateb je úrazové pojištění, které zajistí prostředky na pravidelné výdaje domácnosti v době, kdy dojde k výpadku pravidelného příjmu.

MojePojištění plateb zajistí finanční prostředky na platby pravidelných měsíčních výdajů z běžného účtu klienta vedeného v Komerční bance v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, ztráty zaměstnání nebo náhlého úmrtí. Výše pravidelného plnění je určena podle pravidelných plateb placených z účtu pojištěného.

Při sjednání není zkoumán zdravotní stav pojištěného, vyjma splátek úvěrů.

1/ MojePojištění plateb – varianty Klasik
Limity pojistného plnění Smrt způsobená úrazem Invalidita způsobená úrazem Pracovní neschopnost způsobená úrazem
Varianta
Klasik
50 000 Kč*
až 12 × 5 000 Kč
až 12 × 5 000 Kč až 12 × 5 000 Kč
Varianta
Klasik+
100 000 Kč*
až 12 × 10 000 Kč
až 12 × 10 000 Kč až 12 × 10 000 Kč

* jednorázová okamžitá pomoc

2/ MojePojištění plateb – varianty Extra
Limity pojistného plnění Smrt způsobená úrazem Invalidita způsobená úrazem Pracovní neschopnost způsobená úrazem Ztráta zaměstnání
Varianta
Extra
50 000 Kč*
+ až 12 × 5 000 Kč
až 12 × 5 000 Kč až 12 × 5 000 Kč až 6 × 5 000 Kč
Varianta
Extra+
100 000 Kč*
+ až 12 × 10 000 Kč
až 12 × 10 000 Kč až 12 × 10 000 Kč až 6 × 10 000 Kč

* jednorázová okamžitá pomoc


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace