Program Vital – Výhody

Životní pojištění Program Vital jako motivace zaměstnanců. Zaměstnavatelům umožňuje zvyšovat ohodnocení a spokojenost svých zaměstnanců a zároveň využívat daňové benefity, které vyplývají ze zákona o daních z příjmů.

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:

  • minimální garantované zhodnocení pro rok 2018 ve výši 0,5 % p.a.
  • každoroční připisování podílů na zisku pojišťovny
  • příspěvek zaměstnavatele minimálně 300 Kč měsíčně
  • daňové úspory zaměstnance i zaměstnavatele
  • úspora na zdravotním a sociálním pojištění zaměstnance i zaměstnavatele
  • variabilita produktu

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky. Pro více informací:

Pojistné podmínky