Program Vital – Příklad

Životní pojištění Program Vital jako motivace zaměstnanců. Zaměstnavatelům umožňuje zvyšovat ohodnocení a spokojenost svých zaměstnanců a zároveň využívat daňové benefity, které vyplývají ze zákona o daních z příjmů.

Orientační příklad zhodnocení vložených finančních prostředků

Vital Allegro

Měsíční pojistné Pojistná částka pro případ dožití se věku 60 let
600 Kč (300 Kč zaměstnavatel + 300 Kč zaměstnanec)
Vstupní věk Pojistná doba Pojistné zaplacené zaměstnancem Vyplacená částka na konci pojištění
20 40 144 000 Kč 339 751 Kč
30 30 108 000 Kč 241 743 Kč
40 20 72 000 Kč 153 016 Kč
55 5 18 000 Kč 35 446 Kč

Příklad je kalkulován s očekávaným celkovým zhodnocením 1,0% p. a.Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace