Program Vital – Popis

Životní pojištění Program Vital jako motivace zaměstnanců. Zaměstnavatelům umožňuje zvyšovat ohodnocení a spokojenost svých zaměstnanců a zároveň využívat daňové benefity, které vyplývají ze zákona o daních z příjmů.

Program Vital - životní pojištění pro společnosti a jejich zaměstnance. Program Vital umožňuje zaměstnavatelům rozšíření nabídky benefitů pro zaměstnance a tím i zvyšování jejich motivace. Příspěvky do 50 000 Kč (v součtu s příspěvky na penzijní připojištění) jsou odečítatelné ze základu daně z příjmu.

V rámci Programu Vital můžete uzavřít pojištění Vital Allegro. Jedná se o produkt, založený na garantovaném zhodnocení vložených finančních prostředků. Na každou smlouvu jsou navíc připisovány podíly na zisku pojišťovny. V případě smrti pojištěného je vyplacena částka ve výši rezervy v den úmrtí. Vital Allegro slouží jako nástroj pro vytvoření dostatečné finanční rezervy.Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Změna sídla