TEAM – Skupinové pojištění zaměstnanců – Popis

Nové rizikové životní pojištění TEAM je určeno těm společnostem, které chtějí poskytnout podporu svým zaměstnancům a jejich rodinám v případech neočekávaných, tragických událostí.

Pojištění TEAM umožňuje v případě úmrtí či závažného onemocnění/úrazu překlenout zaměstnanci či jeho rodině nejobtížnější období spojené s touto neočekávanou situací. Produkt nabízí možnost kombinace těchto jednotlivých pojištění:

  • životní pojištění – pojištění úmrtí zaměstnance

V případě úmrtí zaměstnance vyplatí pojišťovna oprávněným osobám (partner, rodina) určenou pojistnou částku. TEAM může krýt jakékoli příčiny úmrtí, ať už pracovní úraz, úraz mimo zaměstnání nebo úmrtí v důsledku onemocnění. Taktéž je možné zvolit pouze úrazovou variantu tohoto pojištění.

  • pojištění invalidity (2. a 3. stupně) zaměstnance

Pojištění invalidity 2. a 3. stupně kryje snížení schopnosti výdělečné činnosti pojištěných zaměstnanců už od 50 %, a to v důsledku úrazu i onemocnění. Taktéž je možné zvolit pouze pojištění invalidity 3. stupně či úrazovou variantu tohoto pojištění

Zajistěte své zaměstnance a jejich rodiny pro případ neočekávaných událostí.


Jak se pojistit

Konkrétní produktovou nabídku Vám sdělí Váš korporátní bankovní poradce na základě individuálního posouzení potřeb vaší firmy.

Informační brožura produktu