Pojištění majetku a odpovědnosti – Změny

Pojištění Vám pomůže při mimořádných událostech jako jsou požár, výbuch, úder blesku, poškození vodovodu, zatečení srážek a také v případě krádeže a vandalismu. V rámci produktu Mojepojištění majetku si můžete pojistit v jedné smlouvě nemovitost, domácnost, odpovědnost i úraz.

Povolené změny, které lze provést kdykoliv v průběhu roku/platnosti pojištění:

 • upravit kontaktní údaje pojistníka nebo pojištěného
 • navýšit nebo snížit pojistnou částku nebo limit plnění
 • přidat typ pojištění (pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti)
 • přidat připojištění (vedlejší stavby, cennosti apod.)
 • změnit variantu pojištění Klasik na Komfort
 • změnit místo pojištění v pojištění domácnosti (při přestěhování)
 • změnit pojištěného

Povolené změny, které lze provádět pouze k výročnímu dni smlouvy:

 • odebrat typ pojištění (pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti)
 • odebrat připojištění (vedlejší stavby, cennosti apod.)
 • změnit výši spoluúčasti na škodě
 • změnit frekvenci placení pojistného (roční / pololetní / čtvrtletní / měsíční)
 • snížení obsahu programu z produktu Komfort na Klasik

Nepovolené změny:

 • přerušit placení pojistného
 • změnit místo pojištění (s výjimkou pro pojištění domácnosti v případě přestěhování)
 • prodloužit pojistnou dobu (v případě jednorázového pojištění)
 • změnit trvání pojištění (pojištění na dobu neurčitou vs. jednorázové pojištění)

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky a u zástupců Modré pyramidy. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Co dělat při škodě


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace