Pojištění majetku a odpovědnosti – Změny

Pojištění Vám pomůže při mimořádných událostech jako jsou požár, výbuch, úder blesku, poškození vodovodu, zatečení srážek a také v případě krádeže a vandalismu. V rámci produktu Mojepojištění majetku si můžete pojistit v jedné smlouvě nemovitost, domácnost, odpovědnost i úraz.

Povolené změny, které lze provádět kdykoliv v průběhu pojištění:

 • upravit kontaktní údaje pojistníka nebo pojištěného
 • navýšit nebo snížit pojistnou částku nebo limit plnění
 • přidat typ pojištění (pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti)
 • přidat nebo odebrat připojištění (vedlejší stavby, cennosti apod.)
 • změnit variantu pojištění (Klasik / Komfort)
 • změnit místo pojištění v pojištění domácnosti (při přestěhování)
 • změnit pojištěného

Povolené změny, které lze provádět k výročnímu dni smlouvy:

 • odebrat typ pojištění (pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti)
 • změnit výši spoluúčasti na škodě
 • změnit frekvenci placení pojistného (roční / pololetní / čtvrtletní / měsíční)

Nepovolené změny:

 • přerušit placení pojistného
 • změnit místo pojištění (s výjimkou pro pojištění domácnosti v případě přestěhování)
 • prodloužit pojistnou dobu (v případě jednorázového pojištění)
 • změnit trvání pojištění (pojištění na dobu neurčitou vs. jednorázové pojištění)

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky a u zástupců Modré pyramidy. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Co dělat při škodě?

 • Minimalizovat rozsah škody
 • Pořídit fotodokumentaci
 • Nahlásit vznik škody

Více informací

 • Zabraňte dalšímu zvětšování škody, pokud to situace umožňuje.
 • Pořiďte fotodokumentaci poškozeného majetku.
 • Počkejte s opravou příp. likvidací poškozených věcí.
 • Zavolejte policii, pokud došlo ke krádeži, loupeži nebo vandalismu.
 • Bez zbytečného odkladu oznamte škodu asistenční společnosti.

Jak nahlásit škodu?

V případě škody kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance:
tel.: (+420) 292 292 260
email: kp@axa-assistance.cz


Více informací

Následující údaje budeme od Vás potřebovat:

 • číslo pojistné smlouvy
 • datum a místo vzniku škody
 • stručný popis škody (příčina, rozsah, odhad výše škody)
 • číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění
 • identifikační údaje pojištěného
 • identifikační údaje poškozeného (při škodě z poj. odpovědnosti)

Zjistit stav řešení škody

Pro náhled stavu řešení Vaší škody nebo přidání dokumentů online klikněte na odkaz:
Stav šetření škody online