Pojištění majetku a odpovědnosti – Popis

Pojištění Vám pomůže při mimořádných událostech jako jsou požár, výbuch, úder blesku, poškození vodovodu, zatečení srážek a také v případě krádeže a vandalismu. V rámci produktu Mojepojištění majetku si můžete pojistit v jedné smlouvě nemovitost, domácnost i odpovědnost.

MojePojištění majetku nabízí nadstandardní pojistnou ochranu Vašeho domova již v základní variantě Klasik, rozšířenou o pojištění odcizení, vandalismu a elektrických rizik ve vyšší variantě Komfort. Bez ohledu na zvolenou variantu lze sjednat i pojištění odpovědnosti, které zahrnuje automaticky odpovědnost občanskou i odpovědnost vlastníka nebo nájemce nemovitosti.

V čem je produkt unikátní, že se postará nejen o náhradu pojištěného majetku, ale pomůže i pojištěným osobám (majitel resp. nájemce) ať už úhradou náhradního ubytování, zajištěním a úhradou předčasného návratu ze zahraničí nebo úhradou splátek úvěru na pojištěnou nemovitost.

MojePojištění majetku vybíráte ze dvou variant
Varianty pojištění KLASIK KOMFORT
Základní pojistná nebezpečí
Asistenční služby
Odcizení a vandalismus
Elektrická rizika
Povodeň, záplava - vyšší zóny

❍ - lze připojistit
- pojištěno
- nepojištěno

Co Vám MojePojištění majetku přináší?

 • vždy aktuální pojistnou hodnotu, nehrozí tak riziko podpojištění
 • získáte maximální ochranu nemovitosti, jejího vybavení i škod, které Vy sám či rodina způsobíte
 • nemusíte se obávat, že zapomenete pojistit některá běžná pojistná nebezpečí a dozvíte se to až při neplnění vzniklé škody
 • nemusíte se obávat, že u některých pojistných nebezpečí stanovíte nižší částku, než je skutečná hodnota zničených věcí, a obdržíte pouze částečnou finanční náhradu

Co lze pojistit v rámci MojePojištění majetku?

Pojištění nemovitosti

 • rodinný dům včetně vedlejších budov a jejich příslušenství
 • byt v osobním vlastnictví včetně příslušenství (sklep, balkón, lodžie, terasa apod.)
 • chata, chalupa včetně vedlejších budov a jejich příslušenství

Sleva 30 % pro nemovitost ve výstavbě: nemovitost neobývaná v době sjednání pojištění z důvodu výstavby je automaticky pojištěna se slevou 30 %, sleva platí pro první rok a lze ji dále kombinovat s jinými slevami.

Pojištění domácnosti

 • vybavení domácnosti sloužící k trvalému bydlení
 • vybavení domácnosti obývané přechodně (rekreačně)

Rekreační domácnost: Domácnost obývanou přechodně (rekreačně) pojistíme pouze společně s nemovitostí.

Věci uložené v nebytových prostorech: Pojištění domácnosti se vztahuje i na věci umístěné v nebytových prostorech (sklep, garáž, kolárna apod.) včetně nebytových prostor na jiné adrese v rámci stejné obce (typicky garáž na sídlišti, zahradní domek na samostatné zahrádce).

Pojištění odpovědnosti

 • újmy na zdraví a životě třetích osob
 • škody na majetku třetích osob
 • následné finanční újmy v důsledku výše uvedených škod
 • regresní nároky zdravotních pojišťoven či orgánů nemocenského pojištění

Asistenční služby

V případě havárie, poruchy či zabouchnutí dveří k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby s nadstandardními limity plnění jsou zdarma a zahrnují:

 • odstranění havarijní situace v domácnosti
 • otevření zabouchnutých dveří nebo při ztrátě klíčů
 • náhradní ubytování při neobyvatelné domácnosti
 • úhrada předčasného návratu z dovolené při škodě na pojištěném majetku

Co dělat při škodě?

 • Minimalizovat rozsah škody
 • Pořídit fotodokumentaci
 • Nahlásit vznik škody

Více informací

 • Zabraňte dalšímu zvětšování škody, pokud to situace umožňuje.
 • Pořiďte fotodokumentaci poškozeného majetku.
 • Počkejte s opravou příp. likvidací poškozených věcí.
 • Zavolejte policii, pokud došlo ke krádeži, loupeži nebo vandalismu.
 • Bez zbytečného odkladu oznamte škodu asistenční společnosti.

Jak nahlásit škodu?

V případě škody kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance:
tel.: (+420) 292 292 260
email: kp@axa-assistance.cz
Více informací

Následující údaje budeme od Vás potřebovat:

 • číslo pojistné smlouvy
 • datum a místo vzniku škody
 • stručný popis škody (příčina, rozsah, odhad výše škody)
 • číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění
 • identifikační údaje pojištěného
 • identifikační údaje poškozeného (při škodě z poj. odpovědnosti)

Zjistit stav řešení škody

Pro náhled stavu řešení Vaší škody nebo přidání dokumentů online klikněte na odkaz:
Stav šetření škody online

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky a u zástupců Modré pyramidy. Pro více informací:

Pojistné podmínky