Pojištění majetku a odpovědnosti – Popis

Pojištění Vám pomůže při mimořádných událostech jako jsou požár, výbuch, úder blesku, poškození vodovodu, zatečení srážek a také v případě krádeže a vandalismu. V rámci produktu Mojepojištění majetku si můžete pojistit v jedné smlouvě nemovitost, domácnost, odpovědnost i úraz.

MojePojištění majetku nabízí nadstandardní pojistnou ochranu Vašeho domova již v základní variantě Klasik, rozšířenou o pojištění odcizení, vandalismu a elektrických rizik ve vyšší variantě Komfort. Bez ohledu na zvolenou variantu lze sjednat i pojištění odpovědnosti, které zahrnuje automaticky odpovědnost občanskou i odpovědnost vlastníka nebo nájemce nemovitosti.

V čem je produkt unikátní, že se postará nejen o náhradu pojištěného majetku, ale pomůže i pojištěným osobám (majitel resp. nájemce) ať už úhradou náhradního ubytování, zajištěním a úhradou předčasného návratu ze zahraničí nebo úhradou splátek úvěru na pojištěnou nemovitost.

MojePojištění majetku vybíráte ze dvou variant
Varianty pojištění KLASIK KOMFORT
Základní pojistná nebezpečí
Asistenční služby
Odcizení a vandalismus
Elektrická rizika
Povodeň, záplava - vyšší zóny

❍ - lze připojistit
- pojištěno
- nepojištěno

Co Vám MojePojištění majetku přináší?

 • vždy aktuální pojistnou hodnotu, nehrozí tak riziko podpojištění
 • získáte maximální ochranu nemovitosti, jejího vybavení i škod, které Vy sám či rodina způsobíte
 • nemusíte se obávat, že zapomenete pojistit některá běžná pojistná nebezpečí a dozvíte se to až při neplnění vzniklé škody
 • nemusíte se obávat, že u některých pojistných nebezpečí stanovíte nižší částku, než je skutečná hodnota zničených věcí, a obdržíte pouze částečnou finanční náhradu

Co lze pojistit v rámci MojePojištění majetku?

Pojištění nemovitosti

 • rodinný dům včetně vedlejších budov a jejich příslušenství
 • byt v osobním vlastnictví včetně příslušenství (sklep, balkón, lodžie, terasa apod.)
 • chata, chalupa včetně vedlejších budov a jejich příslušenství

Sleva 30 % pro nemovitost ve výstavbě: nemovitost neobývaná v době sjednání pojištění z důvodu výstavby je automaticky pojištěna se slevou 30 %, sleva platí pro první rok a lze ji dále kombinovat s jinými slevami.

Pojištění domácnosti

 • vybavení domácnosti sloužící k trvalému bydlení
 • vybavení domácnosti obývané přechodně (rekreačně)

Rekreační domácnost: Domácnost obývanou přechodně (rekreačně) pojistíme pouze společně s nemovitostí.

Věci uložené v nebytových prostorech: Pojištění domácnosti se vztahuje i na věci umístěné v nebytových prostorech (sklep, garáž, kolárna apod.) včetně nebytových prostor na jiné adrese v rámci stejné obce (typicky garáž na sídlišti, zahradní domek na samostatné zahrádce).

Pojištění odpovědnosti

 • újmy na zdraví a životě třetích osob
 • škody na majetku třetích osob
 • následné finanční újmy v důsledku výše uvedených škod
 • regresní nároky zdravotních pojišťoven či orgánů nemocenského pojištění

Asistenční služby

V případě havárie, poruchy či zabouchnutí dveří k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby s nadstandardními limity plnění jsou zdarma a zahrnují:

 • odstranění havarijní situace v domácnosti
 • otevření zabouchnutých dveří nebo při ztrátě klíčů
 • náhradní ubytování při neobyvatelné domácnosti
 • úhrada předčasného návratu z dovolené při škodě na pojištěném majetku

Úrazové pojištění

 • Jednoduché a rychlé sjednání
Pojištěné riziko
Pojištěné riziko Dospělý Dítě
Smrt následkem úrazu 100 000 Kč (pojistná částka) 10 000 Kč (pojistná částka)
Trvalé následky úrazu 100 000 Kč (pojistná částka) 100 000 Kč (pojistná částka)
Hospitalizace následkem úrazu 100 Kč (denní dávka) 100 Kč (denní dávka)

Lze sjednat v těchto základních pojistných částkách, jejich trojnásobku nebo pětinásobku.

Pojistit můžete

 • Jednotlivce (tj. jednu dospělou osobu)
 • Pár (tj. jeden hlavní pojištěný a jeho partner)
 • Rodinu (tj. jeden hlavní pojištěný, partner a neomezený počet vyživovaných dětí)

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky a u zástupců Modré pyramidy. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Změna sídla