Úvodní stranaPojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti

Ochrana Vašeho domova proti následkům nepředvídatelných situací a událostí. Pojištění odpovědnosti vám pomůže ve chvíli, kdy někomu způsobíte vlastním jednáním škodu na majetku nebo zdraví.


Co dělat při škodě?

 • Minimalizovat rozsah škody
 • Pořídit fotodokumentaci
 • Nahlásit vznik škody

Více informací

 • Zabraňte dalšímu zvětšování škody, pokud to situace umožňuje.
 • Pořiďte fotodokumentaci poškozeného majetku.
 • Počkejte s opravou příp. likvidací poškozených věcí.
 • Zavolejte policii, pokud došlo ke krádeži, loupeži nebo vandalismu.
 • Bez zbytečného odkladu oznamte škodu asistenční společnosti.

Jak nahlásit škodu?

V případě škody kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance:
tel.: (+420) 292 292 260
email: kp@axa-assistance.cz
Více informací

Následující údaje budeme od Vás potřebovat:

 • číslo pojistné smlouvy
 • datum a místo vzniku škody
 • stručný popis škody (příčina, rozsah, odhad výše škody)
 • číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění
 • identifikační údaje pojištěného
 • identifikační údaje poškozeného (při škodě z poj. odpovědnosti)

Zjistit stav řešení škody

Pro náhled stavu řešení Vaší škody nebo přidání dokumentů online klikněte na odkaz:
Stav šetření škody online

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky a u zástupců Modré pyramidy. Pro více informací:

Pojistné podmínky