Úvodní stranaPojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti

Ochrana Vašeho domova proti následkům nepředvídatelných situací a událostí. Pojištění odpovědnosti vám pomůže ve chvíli, kdy někomu způsobíte vlastním jednáním škodu na majetku nebo zdraví.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky a u zástupců Modré pyramidy. Pro více informací:

Co dělat při škodě?

  • Minimalizovat rozsah škody
  • Pořídit fotodokumentaci
  • Nahlásit vznik škody

Více informací

  • Zabraňte dalšímu zvětšování škody, pokud to situace umožňuje.
  • Pořiďte fotodokumentaci poškozeného majetku.
  • Počkejte s opravou příp. likvidací poškozených věcí.
  • Zavolejte policii, pokud došlo ke krádeži, loupeži nebo vandalismu.
  • Bez zbytečného odkladu oznamte škodu asistenční společnosti.