Pojištění pro případ zneužití karty - Korporátní karty KB – Popis

Pojištění pro případ zneužití služebních kreditních karet Korporátní karta a Zlatá korporátní karta vydaných společností KB.

Kdo je pojištěn?

Právnická nebo fyzická podnikající osoba (zaměstnavatel).

Jaká rizika jsou pojištěna?

Finanční ztráta zaměstnavatele vzniklá tím, že držitel nakládá s platební kartou v rozporu s pokyny zaměstnavatele.

Limity pojistného plnění
50 000 Kč ročně za 1 platební kartu (spoluúčast pojištěného 5 000 Kč)
500 000 Kč ročně pro všechny platební karty vydané k účtu/ům pojištěného


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace