Pojištění pro případ zneužití karet – Profi Merlin – Výhody

Platí pro produkt Profi Merlin sjednaný po 1. 10. 2009

Pojištění Profi Merlin pro držitele podnikatelských platebních karet (vydaných nejen Komerční bankou). Pojištěním jsou kryty jak debetní, tak kreditní karty ke korunovým a cizoměnovým účtům.

Pojištění je platné pro všechny podnikatelské platební karty vydané na jméno pojištěného, tedy i u jiných bank se sídlem na území ČR, vlastní-li účet stejná podnikatelská osoba.

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:

  • finanční jistota v případě ztráty či odcizení platební karty
  • unikátní pojištění vztahující se na všechny služební podnikatelské platební karty vydané na jméno pojištěného jakoukoli bankou se sídlem na území ČR
  • bezpečnost vkladů a výběrů hotovosti
  • atraktivní pojištění vybraných bankovních poplatků a jejich automatické vracení na účet pojištěného
  • pojištění i proti tzv. kapesní krádeži osobních věcí (mp3, peněženka, klíče, doklady atd.) včetně mobilního telefonu a jeho zneužití

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Formuláře k pojistné události

Dojde ke ztrátě či krádeži karty
Ztrátu nebo krádež karty nahlaste neprodleně Komerční bance na telefonním čísle (+420) 955 512 230.
Pokud nedošlo ke zneužití ztracené / ukradené karty, není potřeba informovat Komerční pojišťovnu, související bankovní poplatky vám budou automaticky vráceny / nebudou účtovány, kromě poplatku za stoplistaci, tu je nutné nahlásit jako škodní událost do Komerční pojišťovny.

Dojde ke škodní události
Informujte Komerční pojišťovnu a.s. o vzniku pojistné události na telefonním čísle (+420) 222 095 888 nebo e-mailem na adrese skody@komercpoj.cz nebo přímo u svého bankovního poradce.