Pojištění pro případ zneužití karet – Profi Merlin – Výhody

Pojištění Profi Merlin pro držitele služebních platebních karet (vydaných nejen Komerční bankou). Pojištěním jsou kryty jak debetní, tak kreditní karty ke korunovým a cizoměnovým účtům.

Pojištění je platné pro všechny služební platební karty vydané na jméno pojištěného, tedy i u jiných bank se sídlem na území ČR, vlastní-li účet stejná podnikatelská osoba.

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:

  • finanční jistota v případě ztráty či odcizení platební karty
  • unikátní pojištění vztahující se na všechny služební platební karty vydané na jméno pojištěného jakoukoli bankou se sídlem na území ČR
  • bezpečnost vkladů a výběrů hotovosti
  • atraktivní pojištění vybraných bankovních poplatků a jejich automatické vracení na účet pojištěného
  • pojištění osobních věcí (mobil, mp3, peněženka, klíče, doklady atd.)
  • krytí nákladů v případě zneužití odcizeného mobilního telefonu

Co dělat když…?

Ztrátu nebo krádež karty nahlaste neprodleně Komerční bance na telefonním čísle (+420) 955 512 230 a zároveň informujte Komerční pojišťovnu a.s. o vzniku pojistné události na telefonním čísle (+420) 222 095 888.

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky