Pojištění pro případ zneužití karet – Profi Merlin – Příklad

Platí pro produkt Profi Merlin sjednaný po 1. 10. 2009

Pojištění Profi Merlin pro držitele podnikatelských platebních karet (vydaných nejen Komerční bankou). Pojištěním jsou kryty jak debetní, tak kreditní karty ke korunovým a cizoměnovým účtům.

Pojištění je platné pro všechny podnikatelské platební karty vydané na jméno pojištěného, tedy i u jiných bank se sídlem na území ČR, vlastní-li účet stejná podnikatelská osoba.

Zaměstnanec byl okraden, když nesl do banky tržbu. S tržbou byla odcizena pracovní příruční zavazadlo, které obsahovalo peněženku, notebook, brýle, občanský průkaz, služební platební kartu, mobilní telefon, klíče. Klient provedl stoplistaci karty, dal žádost o vydání nové, koupil si nový telefon, peněženku, notebook, brýe. Dále musel nechat vystavit nové osobní dokumenty a vyměnit bezpečnostní zámky od kanceláře. Celková škoda a náklady: 68 200 Kč.

Krádež tržby ve výši 20 000 Kč
Neoprávněné transakce kartou 30 000 Kč
Poplatky za stoplistaci a vydání nové karty 4 000 Kč
Náklady na pořízení nového mobilního telefonu 5 000 Kč
Pořízení nové peněženky 500 Kč
Pořízení nového notebooku 3 000 Kč
Pořízení nových brýlí 2 000 Kč
Náklady na výměnu zámků 3 000 Kč
Náklady na vystavení nových osobních dokumentů 500 Kč
Poplatek za vydání nové karty (200 Kč) byl klientovi díky pojištění automaticky vrácen na jeho účet 200 Kč

Protože však měl kartu pojištěnou, Profi Merlin mu pomohl tuto situaci vyřešit a za pouhých 468 Kč ročně mu uhradil celou výši škody!


Co dělat když…?

Dojde ke ztrátě či krádeži karty
Ztrátu nebo krádež karty nahlaste neprodleně Komerční bance na telefonním čísle (+420) 955 512 230.
Pokud nedošlo ke zneužití ztracené / ukradené karty, není potřeba informovat Komerční pojišťovnu, související bankovní poplatky vám budou automaticky vráceny / nebudou účtovány, kromě poplatku za stoplistaci, tu je nutné nahlásit jako škodní událost do Komerční pojišťovny.

Dojde ke škodní události
Informujte Komerční pojišťovnu a.s. o vzniku pojistné události na telefonním čísle (+420) 222 095 888 nebo e-mailem na adrese skody@komercpoj.cz nebo přímo u svého bankovního poradce.

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky