Pojištění pro případ zneužití karet – Profi Merlin – Popis

Platí pro produkt Profi Merlin sjednaný po 1. 10. 2009

Pojištění Profi Merlin pro držitele podnikatelských platebních karet (vydaných nejen Komerční bankou). Pojištěním jsou kryty jak debetní, tak kreditní karty ke korunovým a cizoměnovým účtům.

Pojištění je platné pro všechny podnikatelské platební karty vydané na jméno pojištěného, tedy i u jiných bank se sídlem na území ČR, vlastní-li účet stejná podnikatelská osoba.

Pojištění Profi Merlin kryje rizika následků zneužití platebních (debetních i kreditních) karet v případě jejich ztráty nebo krádeže, riziko neoprávněného výběru hotovosti a odcizení tržby, která měla být použita jako vklad hotovosti do KB. Pojištěním jsou dále kryty krádeže osobních věcí (platební karta, mobilní telefon, brýle, mp3 přehrávač, notebook, peněženka, kosmetika, atp.). V případě dokladů a klíčů je navíc kryta i jejich ztráta. U mobilního telefonu je kryto i jeho následné zneužití. Pojištění obsahuje unikátní krytí vybraných bankovních poplatků Komerční banky a poplatku za zaslání náhradní finanční hotovosti v případě krádeže karty a hotovosti.

Roční limity pojistného plnění
Zneužití karty třetí osobou
- platby kartou
- výběry kartou KB nebo z bankomatů KB
- výběry kartami jiných bank z bankomatů jiných bank
60 000 Kč
Krádež hotovosti (tržby) nesené jako vklad na pobočku KB 30 000 Kč
Náklady na pořízení osobních věcí, klíčů, dokladů, mobilního telefonu a hotovosti do 48 hodin od výběru z bankomatu či na pobočce (v případě mobilního telefonu max. 10 000 Kč včetně jeho zneužití) 30 000 Kč
Vrácení poplatku KB za znovuzaslání PINu ke kartě KB 30 000 Kč
Vrácení poplatku KB za kurýrní služby na zaslání karty KB s PIN do zahraničí
Vrácení poplatku KB za vydání náhradní karty KB po stoplistaci a na vydání duplikátu karty KB
Vrácení poplatku KB za vydání náhradní peněžní hotovosti účtovaného KB
Vrácení poplatku za stoplistaci a vydání karty KB po stoplistu
Vrácení poplatku za zaslání finančních prostředků v případě krádeže či loupeže karty a hotovosti 2 500 Kč
Roční poplatek za pojištění 468 Kč

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace Změna sídla