Pojištění pro případ zneužití karet – Profi Merlin – Popis - Komerční pojišťovna

Pojištění pro případ zneužití karet – Profi Merlin – Popis

Pojištění Profi Merlin pro držitele služebních platebních karet (vydaných nejen Komerční bankou). Pojištěním jsou kryty jak debetní, tak kreditní karty ke korunovým a cizoměnovým účtům.

Pojištění je platné pro všechny služební platební karty vydané na jméno pojištěného, tedy i u jiných bank se sídlem na území ČR, vlastní-li účet stejná podnikatelská osoba.

Pojištění Merlin kryje rizika následků zneužití platebních (debetních i kreditních) karet v případě jejich ztráty nebo krádeže, riziko neoprávněného výběru hotovosti a odcizení tržby, která měla být použita jako vklad hotovosti do KB. Pojištěním jsou dále kryty krádeže osobních věcí (platební karta, mobilní telefon, brýle, mp3 přehrávač, notebook, peněženka, kosmetika, atp.), včetně dokladů a klíčů, u kterých je kryta i jejich ztráta společně s kartou. U mobilního telefonu je kryto i jeho následné zneužití. Pojištění obsahuje unikátní krytí vybraných bankovních poplatků Komerční banky.

Limity pojistného plnění
Zneužití karty třetí osobou - platby kartou 60 000 Kč
Zneužití karty třetí osobou
- za výběry kartou KB nebo z bankomatů KB
- výběry kartami jiných bank z bankomatů jiných bank

15 000 Kč
Poplatky za stoplistaci a vydání karty po stoplistu 4 000 Kč
Krádež hotovosti (tržby) nesené jako vklad na pobočku KB 30 000 Kč
Náklady na pořízení osobních věcí, klíčů, dokladů, mobilního telefonu a hotovost (max. 3 000 Kč na položku, v případě mobilního telefonu 5 000 Kč) 15 000 Kč
Náklady na znovuzaslání PINu ke kartě 1 000 Kč
Náklady kurýrní služby na zaslání karty s PIN do zahraničí 12 000 Kč
Náklady na vydání náhradní karty postoplistaci a na vydání duplikátu karty 1 000 Kč
Náklady na vydání náhradní peněžní hotovosti (emergency cash advance) 15 000 Kč
Zneužití mobilního telefonu 5 000 Kč
Roční poplatek za pojištění 468 Kč

Co dělat když…?

Ztrátu nebo krádež karty nahlaste neprodleně Komerční bance na telefonním čísle (+420) 955 512 230 a zároveň informujte Komerční pojišťovnu a.s. o vzniku pojistné události na telefonním čísle (+420) 222 095 888.

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky