Pojištění pro případ zneužití karet – Merlin – Výhody

Pojištění Merlin kryje rizika následků zneužití platebních (debetních i kreditních) karet v případě jejich ztráty nebo krádeže, riziko neoprávněného výběru hotovosti, krádeže osobních věcí (platební karta, mobilní telefon, brýle, mp3 přehrávač, notebook, peněženka, kosmetika, atp.), včetně dokladů a klíčů, u kterých je kryta i jejich ztráta společně s kartou. U mobilního telefonu je kryto i jeho následné zneužití. Pojištění obsahuje unikátní krytí vybraných bankovních poplatků Komerční banky.

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:

  • komplexní ochrana proti zneužití platební karty ochrana všech karet KB a také všech karet vydaných jakoukoli bankou se sídlem na území ČR na jméno pojištěného
  • unikátní pojištění vybraných bankovních poplatků a jejich automatické vracení na účet pojištěného
  • pojištění hotovosti vybrané kartou
  • pojištění osobních věcí (mobil, mp3, peněženka, klíče, doklady atd.)

Co dělat když…?

Ztrátu nebo krádež karty nahlaste neprodleně Komerční bance na telefonním čísle (+420) 955 512 230 a zároveň informujte Komerční pojišťovnu a.s. o vzniku pojistné události na telefonním čísle (+420) 222 095 888.

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky