Pojištění pro případ zneužití karet – Merlin – Výhody

Platí pro produkt Merlin sjednaný po 1. 10. 2009

Pojištění Merlin kryje rizika následků zneužití platebních (debetních i kreditních) karet v případě jejich ztráty nebo krádeže, rizika krádeže osobních věcí (platební karta, mobilní telefon, brýle, mp3 přehrávač, notebook, peněženka, kosmetika, atp.) včetně dokladů a klíčů, u kterých je kryta i jejich ztráta. U mobilního telefonu je kryto i jeho následné zneužití. Pojištění obsahuje unikátní krytí vybraných bankovních poplatků Komerční banky a poplatku za zaslání náhradní finanční hotovosti v případě krádeže karty a hotovosti.

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:

  • komplexní ochrana proti zneužití platební karty
  • ochrana všech karet KB a také všech karet vydaných jakoukoli bankou se sídlem na území ČR na jméno pojištěného jedním pojištěním
  • unikátní pojištění vybraných bankovních poplatků a jejich automatické vracení na účet pojištěného
  • pojištění hotovosti do 48 hodin od výběru z bankomatu či na pobočce
  • pojištění i proti tzv. kapesní krádeži osobních věcí (mobil, mp3, peněženka, klíče, doklady atd.) včetně mobilního telefonu a jeho zneužití

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Formuláře k pojistné události

Dojde ke ztrátě či krádeži karty
Ztrátu nebo krádež karty nahlaste neprodleně Komerční bance na telefonním čísle (+420) 955 512 230.
Pokud nedošlo ke zneužití ztracené / ukradené karty, není potřeba informovat Komerční pojišťovnu, související bankovní poplatky vám budou automaticky vráceny / nebudou účtovány.

Dojde ke škodní události
Informujte Komerční pojišťovnu a.s. o vzniku pojistné události na telefonním čísle (+420) 222 095 888 nebo e-mailem na adrese skody@komercpoj.cz nebo přímo u svého bankovního poradce.