Pojištění pro případ zneužití karet – Merlin – Příklad

Pojištění Merlin kryje rizika následků zneužití platebních (debetních i kreditních) karet v případě jejich ztráty nebo krádeže, riziko neoprávněného výběru hotovosti, krádeže osobních věcí (platební karta, mobilní telefon, brýle, mp3 přehrávač, notebook, peněženka, kosmetika, atp.), včetně dokladů a klíčů, u kterých je kryta i jejich ztráta společně s kartou. U mobilního telefonu je kryto i jeho následné zneužití. Pojištění obsahuje unikátní krytí vybraných bankovních poplatků Komerční banky.

Klient byl okraden, jednalo se o peněženku, mp3 přehrávač, dioptrické brýle, občanský průkaz, platební kartu, mobilní telefon a klíče od bytu. Protože se klient pojistil, byly mu uhrazeny náklady v celkové výši 24 200 Kč:

Neoprávněné transakce kartou 10 000 Kč
Náklady na pořízení nového mobilního telefonu 5 000 Kč
Pořízení nového mp3 přehrávače 2 000 Kč
Pořízení nové peněženky 500 Kč
Pořízení nových dioptrických brýlí 3 000 Kč
Náklady na výměnu zámků 3 000 Kč
Náklady na vystavení nových osobních dokumentů 500 Kč
Poplatek za vydání nové karty (200 Kč) byl klientovi díky pojištění automaticky vrácen na jeho účet 200 Kč

Co dělat když…?

Ztrátu nebo krádež karty nahlaste neprodleně Komerční bance na telefonním čísle (+420) 955 512 230 a zároveň informujte Komerční pojišťovnu a.s. o vzniku pojistné události na telefonním čísle (+420) 222 095 888.

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky