Pojištění pro případ zneužití karet – Merlin – Popis

Pojištění Merlin kryje rizika následků zneužití platebních (debetních i kreditních) karet v případě jejich ztráty nebo krádeže, riziko neoprávněného výběru hotovosti, krádeže osobních věcí (platební karta, mobilní telefon, brýle, mp3 přehrávač, notebook, peněženka, kosmetika, atp.), včetně dokladů a klíčů, u kterých je kryta i jejich ztráta společně s kartou. U mobilního telefonu je kryto i jeho následné zneužití. Pojištění obsahuje unikátní krytí vybraných bankovních poplatků Komerční banky.

Pojištěním Merlin a Profi Merlin jsou pojištěny všechny platební karty vydané k běžnému či úvěrovému účtu Komerční banky či jiných bank, znějící na jméno pojištěného.

Limity pojistného plnění
Zneužití karty třetí osobou - platby kartou 30 000 Kč
Zneužití karty třetí osobou
- za výběry kartou KB nebo z bankomatů KB
- výběry kartami jiných bank z bankomatů jiných bank

10 000 Kč
Náklady na pořízení osobních věcí, klíčů, dokladů, mobilního telefonu a hotovost (max. 3 000 Kč na položku, v případě mobilního telefonu 5 000 Kč) 15 000 Kč
Náklady na znovuzaslání PINu ke kartě 1 000 Kč
Náklady kurýrní služby na zaslání karty s PIN do zahraničí 12 000 Kč
Náklady na vydání náhradní karty postoplistaci a na vydání duplikátu karty 1 000 Kč
Náklady na vydání náhradní peněžní hotovosti (emergency cash advance) 15 000 Kč
Zneužití mobilního telefonu 5 000 Kč
Roční poplatek za pojištění – pro prvního pojištěného
Roční poplatek za pojištění – pro druhého pojištěného ke stejnému účtu KB
348 Kč
348 Kč

Co dělat když…?

Ztrátu nebo krádež karty nahlaste neprodleně Komerční bance na telefonním čísle (+420) 955 512 230 a zároveň informujte Komerční pojišťovnu a.s. o vzniku pojistné události na telefonním čísle (+420) 222 095 888.

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky