Pojištění pro případ zneužití karet – Merlin – Popis

Platí pro produkt Merlin sjednaný po 1. 10. 2009

Pojištění Merlin kryje rizika následků zneužití platebních (debetních i kreditních) karet v případě jejich ztráty nebo krádeže, rizika krádeže osobních věcí (platební karta, mobilní telefon, brýle, mp3 přehrávač, notebook, peněženka, kosmetika, atp.) včetně dokladů a klíčů, u kterých je kryta i jejich ztráta. U mobilního telefonu je kryto i jeho následné zneužití. Pojištění obsahuje unikátní krytí vybraných bankovních poplatků Komerční banky a poplatku za zaslání náhradní finanční hotovosti v případě krádeže karty a hotovosti.

Pojištěním Merlin a Profi Merlin jsou pojištěny všechny platební karty vydané k běžnému či úvěrovému účtu Komerční banky či jiných bank, znějící na jméno pojištěného.

Roční limity pojistného plnění
Zneužití karty třetí osobou
- platby kartou
- výběry kartou KB nebo z bankomatů KB
- výběry kartami jiných bank z bankomatů jiných bank
30 000 Kč
Náklady na pořízení osobních věcí, klíčů, dokladů, mobilního telefonu a hotovosti do 48 hodin od výběru z bankomatu či na pobočce (v případě mobilního telefonu max. 10 000 Kč včetně jeho zneužití) 30 000 Kč
Vrácení poplatku za znovuzaslání PINu ke kartě KB 30 000 Kč
Vrácení poplatku za kurýrní služby na zaslání karty KB s PIN do zahraničí
Vrácení poplatku za vydání náhradní karty KB postoplistaci a za vydání duplikátu karty KB
Vrácení poplatku za vydání náhradní peněžní hotovosti účtovaného KB
Vrácení poplatku za zaslání finančních prostředků v případě krádeže či loupeže karty a hotovosti 2 500 Kč
Roční poplatek za pojištění – pro prvního pojištěného
Roční poplatek za pojištění – pro druhého pojištěného ke stejnému účtu KB
348 Kč
348 Kč

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace