Pojištění zneužití platební karty pro děti – Merlin Junior – Popis

Pojištění Merlin Junior je pojištění pro děti a pokrývá rizika následků zneužití platební karty dítěte v případě její ztráty nebo krádeže, riziko neoprávněného výběru hotovosti nebo krádeže osobních věcí (mobilní telefon, notebook, sportovní věci apod.), včetně dokladů a klíčů. V případě krádeže nebo ztráty platební karty nebo PINu jsou z pojištění hrazeny i související bankovní poplatky. U mobilního telefonu je kryto i jeho následné zneužití. Součástí pojištění je i pojištění odpovědnosti dítěte v běžném životě, včetně jízdy na kole nebo na lyžích.

Pojištění Merlin Junior je pojištění pro děti majitelů účtu v Komerční bance.

Limity pojistného plnění
Rizika Roční max. limit plnění (Kč) Roční souhrnný max. limit (Kč)
Odpovědnost 1 000 000  
Pojištění zneužití karty a výběr z bankomatu včetně krádeže, loupeže nebo ztráty hotovosti do 48 hodin od výběru z bankomatu nebo na pobočce 30 000
Pojištění zneužití karty a výběr z bankomatu s PIN včetně krádeže, loupeže nebo ztráty hotovosti do 48 hodin od výběru z bankomatu nebo na pobočce 30 000
Znovuzaslání PINu v ČR 1 000
Znovuzaslání PINu do zahraničí 12 000
Vydání náhradní karty po stoplistaci 1 000
Osobní věci, klíče, doklady a hotovost
Krádež, loupež hotovosti 1 000 15 000
Krádež, loupež, ztráta klíčů 1 000
Krádež, loupež, ztráta dokladů (pas, čip/karta do jídelny, školní karta (ISIC), průkazka na dopravu) 1 000
Krádež, loupež mobilu včetně jeho zneužití 3 000
Krádež, loupež tabletu, čtečky, notebooku 9 000
Krádež, loupež školní tašky či batohu 3 000
Ostatní osobní věci pojištěného (sportovní vybavení, hudební nástroje, atd.) 3 000

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace Změna sídla