Rizikové životní pojištění k hypotečnímu úvěru Komerční banky – Popis

Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru KB pro klienty, kteří mají nebo žádají o hypotéku Komerční banky. Optimální zajištění před finančními problémy se splácením hypotéky. Základní pojištění kryje případ smrti a plné invalidity. K tomu lze sjednat pojištění pro případ pracovní neschopnosti případně i ztráty zaměstnání. V případě pojistné události uhradíme nesplacenou část úvěru nebo převezmeme úhradu pravidelných splátek. K tomu máte možnost získat slevu na úrokové sazbě Vašeho úvěru.

Pojištění lze měnit dle aktuální situace splácení úvěru. Při splacení části hypotečního úvěru mimořádnou splátkou, dojde k přepočtu pojistné částky a následnému snížení pojistného.

Pokud se změní celková doba splatnosti úvěru, lze přizpůsobit i pojistnou dobu (zkrátit i prodloužit).

Dle potřeb klienta lze změnit i pojištěný poměr případně variantu pojištění.

Pojištění můžete sjednat při vyřizování žádosti o úvěr i během čerpání a splácení úvěru.Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace