Rizikové životní pojištění k hypotečnímu úvěru Komerční banky – Popis

Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru KB pro klienty, kteří mají nebo žádají o hypotéku Komerční banky. Optimální zajištění před finančními problémy se splácením hypotéky. Základní pojištění kryje případ smrti a plné invalidity. K tomu lze sjednat pojištění pro případ pracovní neschopnosti případně i ztráty zaměstnání. V případě pojistné události uhradíme nesplacenou část úvěru nebo převezmeme úhradu pravidelných splátek. K tomu máte možnost získat slevu na úrokové sazbě Vašeho úvěru.

Pojištění obsahuje

  • Varianta A: pojištění pro případ úmrtí a plné invalidity
  • Varianta B: pojištění pro případ úmrtí, plné invalidity a pracovní neschopnosti
  • Varianta C: pojištění pro případ úmrtí, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

Pojištění úzce vázané na úvěr – částka, na kterou jste pojištěni, přímo úměrně klesá se splácením úvěru. V případě pojistné události – úmrtí či plné invaliditě, pojišťovna uhradí zbývající dluh vůči bance.

Dojde-li k dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání, hradíme pravidelné splátky úvěru. Dále budete zproštěni povinnosti platit pojistné.

Máte-li jiné životní pojištění vinkulované ve prospěch KB, lze si pojištění sjednat jen na krytí části dluhu vůči KB. Pojistíte-li si tímto pojištěním například pouze 50 % úvěru, při pojistné události pojišťovna uhradí 50 % Vašeho zbývajícího dluhu.Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace