Pojištění schopnosti splácet podnikatelský úvěr – Popis

Pojištění schopnosti splácet k podnikatelským úvěrům od Komerční banky. V případě nepříznivých událostí není ohroženo Vaše podnikání.

Pojištění Vás ochrání v těch situacích, kdy nemůžete podnikat, ať dočasně nebo trvale. Po tuto dobu, kdy se Vaše příjmy z podnikání výrazně sníží a Vaše výdaje spojené se splácením podnikatelského úvěru nadále zůstávají ve stejné výši, Vám pomůže pojišťovna. Pojištění totiž obsahuje pojistnou ochranu pro tyto situace:

  • Pojištění pro případ smrti
    V případě pojistné události pojišťovna zaplatí bance zbývající výši dluhu a rodina pojištěného si již nemusí dělat starosti se splácením úvěru.
  • Pojištění pro případ plné invalidity
    Stane-li se pojištěný podnikatel plně invalidním, pojišťovna bude od této doby místo něj platit splátky úvěru.
  • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
    Ani při dlouhodobé nemoci se nemusíte obávat splátek úvěru. Budete-li nemocní více než 28 dní, pojišťovna za Vás uhradí splátky úvěru a to po celou dobu Vaší nemoci.

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Dokumenty k produktu

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Změna sídla