Pojištění ke kreditním kartám Komerční banky – Popis

Pojištění schopnosti splácet úvěr z kreditních karet Visa ElectronViva karta vydaných Komerční bankou.

Pro klienty do 55 let je pojištění ke kreditním kartám automatickou součástí kreditní karty. Neplatíte žádné pojistné, a přesto jste chráněni proti mnoha rizikům.

 • pojištění pro případ smrti
  V případě pojistné události pojišťovna zaplatí bance zbývající výši dluhu.
 • pojištění pro případ plné invalidity
  Stane-li se pojištěný plně invalidním, pojišťovna hradí celý zbytek dluhu.
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  V případě pracovní neschopnosti hradí pojišťovna splátky úvěru po celou dobu nemoci.
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání
  V případě nezaviněné ztráty zaměstnání hradí pojišťovna bance splátky od 3. měsíce nezaměstnanosti do doby, než bude klient opět zaměstnán (max. však 4 měsíce)


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace