Lady karta – Volitelné pojištění

Pojištění kreditních karet Lady vydaných Komerční bankou.

Volitelně si může klient ke kreditní kartě sjednat pojištění schopnosti splácet úvěr.

Klienti jsou v rámci pojištění chráněni proti následujícím rizikům.

 • pojištění pro případ smrti
  V případě pojistné události pojišťovna zaplatí bance zbývající výši dluhu.
 • pojištění pro případ plné invalidity
  Stane-li se pojištěný plně invalidním, pojišťovna hradí celý zbytek dluhu.
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  V případě pracovní neschopnosti hradí pojišťovna splátky úvěru po celou dobu nemoci.
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání
  V případě nezaviněné ztráty zaměstnání hradí pojišťovna bance splátky od 3. měsíce nezaměstnanosti do doby, než bude klient opět zaměstnán (max. však 4 měsíce)


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace