Lady karta – Popis

Pojištění kreditních karet Lady vydaných Komerční bankou.

Pojištění je automatickou součástí Lady karty vydané Komerční bankou.

Součástí kreditní karty jsou následující pojištění:

 • Pojištění zakoupeného zboží:
  Ochrana zboží proti krádeži, loupeži nebo jeho poškození.
 • Pojištění prodloužené záruky:
  Prodloužení zákonem stanovené záruční lhůty o 1 rok.
 • Pojištění nákupu zboží na internetu:
  Úhradu nákladů spojených s chybně doručeným, poškozeným nebo rozbitým zbožím, které bylo zakoupené přes internet.
 • Pojištění nejnižší ceny:
  Úhrada cenového rozdílu mezi cenou zakoupeného zboží a stejného zboží v jiném obchodě.
 • Pojištění storna vstupenky:
  Finanční náhrada za neuplatněné vstupenky z důvodu nemoci nebo přírodní katastrofy.
 • Pojištění domácí asistenční služby:
  Zajištění potřebné opravy v případě havárie ve Vašem bytě. V případě pracovní neschopnosti zajištění doručení potřebných léků.
 • Pojištění asistenční služby Lifestyle:
  Zajištění rezervací, donáškové služby, zajištění požadovaných informací atd.
 • Pojištění kabelky:
  Ochrana proti loupeži kabelky a nebo jejího obvyklého obsahu.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace