4U karta – Popis

Pojištění schopnosti splácet kreditních karet 4U karta vydaných Komerční bankou.

Pro klienty do 55 let je pojištění ke kreditním kartám volitelnou součástí kreditní karty. Neplatíte žádné pojistné, a přesto jste chráněni proti mnoha rizikům.

 • Pojištění pro případ smrti:
  V případě pojistné události pojišťovna zaplatí bance zbývající výši dluhu.
 • Pojištění pro případ plné invalidity:
  Stane-li se pojištěný plně invalidním, pojišťovna hradí celý zbytek dluhu.
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti:
  V případě pracovní neschopnosti hradí pojišťovna splátky úvěru po celou dobu nemoci.
 • Pojištění pro případ ztráty zaměstnání:
  V případě nezaviněné ztráty zaměstnání hradí pojišťovna bance splátky od 3. měsíce nezaměstnanosti do doby, než bude klient opět zaměstnán (max. však 4 měsíce).


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace