Pojištění ke spotřebitelským úvěrům – Popis

Pojištění schopnosti splácet (bez zkoumání zdravotního stavu, postačuje prohlášení pojištěného) ke spotřebitelským úvěrům Komerční banky.

Pojištění obsahuje pojistnou ochranu pro tyto situace:

 • pojištění pro případ smrti
  V případě pojistné události uhradí pojišťovna zbývající část dluhu.
 • pojištění pro případ plné invalidity
  V případě plné invalidity pojištěného, uhradí pojišťovna zbývající část dluhu.
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  V případě pracovní neschopnosti pojištěného, hradí pojišťovna pravidelné měsíční splátky úvěru.
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání
  V případě ztráty zaměstnání hradí pojišťovna za klienta splátky úvěru po uplynutí čekací lhůty.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace