Pojištění k úvěrům Essox – Popis

Pojištění schopnosti splácet jako součást úvěru. Pojištění k produktům Essox půjčka, Férová půjčku a další.

Pojištění schopnosti splácet jako automatická součást úvěru. Součástí pojištění je:

 • pojištění pro případ smrti
  V případě pojistné události pojišťovna uhradí zbývající výši dluhu.
 • pojištění pro případ plné invalidity
  V případě plné invalidity uhradí pojišťovna zbývající část dluhu.
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  V případě pracovní neschopnosti pojištěného hradí pojišťovna pravidelné splátky úvěru.
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání
  V případě ztráty zaměstnání pojištěného hradí pojišťovna bance pravidelné splátky úvěru po nezbytně nutnou dobu.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Změna sídla