HYPO úvěrové pojištění – Změny

HYPO úvěrové pojištění je rizikové životní pojištění, které chrání klienta před neschopností splácet své závazky z:

 • úvěru
 • hypotéky
 • úvěru ze stavebního spoření
 • úvěru pro OSVČ.
 • Pojištění lze uzavřít k nově sjednávanému úvěru nebo k již dříve poskytnutému úvěru. V případě refinancování úvěru není nutné sjednávat novou pojistnou smlouvu, zachovány zůstanou i původní výhodné sazby, za kterých klient vstupoval do pojištění.

  HYPO úvěrové pojištění je jednoduchá a spolehlivá ochrana investic do nemovitostí.

  V průběhu pojištění lze kdykoliv provádět následující změny:

  • snížení pojistné částky při částečném splacení úvěru nebo při nevyčerpání celého úvěru
  • zvýšení pojistné částky při zvýšení úvěru nebo v případě refinancování
  • převod krytí na novou úvěrovou smlouvu v případě refinancování úvěru
  • zahrnutí nebo vyloučení jednotlivých pojištění
  • zkrácení pojistné doby
  • změnu frekvence placení pojistného


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace