Dětské životní pojištění Brouček – Změny

Již není v prodeji.

Brouček pružně reaguje na změnu klientových potřeb. Klient má možnost v průběhu pojištění:

  • měnit výši a frekvenci platby pravidelně placeného pojistného
  • změnit alokační poměr pojistného, tj. změnu investiční strategie
  • přesunout prostředky mezi fondy
  • zaplatit mimořádné pojistné nebo zažádat o mimořádný výběr pojistného
  • sjednat nebo změnit variantu úrazového připojištění dítěte i dospělého
  • sjednat připojištění hospitalizace pro dítě i dospělého

Veškeré změny jsou zdarma, bez dodatečných administrativních nákladů (s výjimkou druhého a dalších převodů prostředků mezi fondy v kalendářním roce).