Dětské životní pojištění Brouček – Výhody

Již není v prodeji.

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:

  • jistota zabezpečení dítěte při vstupu do života
  • volitelný rozsah pojistného krytí
  • v případě nepříznivých životních situací pojištění pokračuje a nadále vytváří finanční rezervu pro dítě
  • uzamčení všech finančních prostředků ve prospěch dítěte v případě úmrtí pojištěného dospělého
  • rozložení prostředků mezi jednotlivé fondy dle rozhodnutí klienta
  • možnost investice do fondu s garantovaným zhodnocením
  • kvalitní asistenční služby
  • flexibilní produkt