Dětské životní pojištění Brouček – Připojištění

Již není v prodeji.

Rozsah pojistné ochrany lze rozšířit sjednáním následujících připojištění.

Úrazové připojištění chrání proti následkům vážného i menšího úrazu.

Úrazové připojištění dospělého:

Pojistné částky v jednotlivých variantách (Kč)
jednonásobek trojnásobek pětinásobek
smrt následkem úrazu 100 000 300 000 500 000
trvalé následky úrazu 100 000 300 000 500 000
poškození úrazem 10 000 30 000 50 000

Úrazové připojištění dítěte:

Pojistné částky v jednotlivých variantách (Kč)
jednonásobek dvojnásobek trojnásobek
trvalé následky úrazu 50 000 100 000 150 000
poškození úrazem 10 000 20 000 30 000

Připojištění hospitalizace poskytuje finanční pomoc v případě pobytu v nemocnici. Denní odškodné činí 300 Kč.

Připojištění hospitalizace dospělého – zajištění nutné péče o dítě.

Připojištění hospitalizace dítěte – denní odškodné umožní zůstat s dítětem během jeho pobytu v nemocnici.

Připojištění může být sjednáno buď při uzavření pojistné smlouvy a u smluv s běžně placeným pojistným i kdykoliv později.