Dětské životní pojištění Brouček – Popis

Již není v prodeji.

Brouček je dětské životní pojištění. Existuje ve dvou variantách podle potřeb a záměrů pojištěného.

Spořicí varianta: nulová pojistná částka pro případ smrti pojištěného dospělého. Pojistné je investováno do fondů dle přání klienta. Na konci pojištění získá dítě kapitálovou hodnotu smlouvy se zhodnocením a podíly na zisku.

Optimální pro prarodiče, kteří chtějí svým vnoučatům vytvořit finanční rezervu.

Ochranná varianta: zajištění finanční rezervy pro dítě i pojistná ochrana v případě úmrtí nebo trvalé invalidity pojištěného dospělého. Zamýšlenou částku tak dítě dostane v každém případě.

Pojištění pro případ smrti pojištěného dospělého
Okamžitá výplata 10 % pojistné částky v případě pojistné události. Od této chvíle platí pojišťovna pojistné za hlavní produkt i připojištění dítěte. 100 % pojistné částky získá dítě ve věku 19 let + kapitálovou hodnotu smlouvy na konci pojistné doby.

Pojištění pro případ plné invalidity
V případě nastalé invalidity pojištěného dospělého platí Komerční pojišťovna pojistné za hlavní produkt i sjednané připojištění dítěte. Na konci pojistné doby je vyplacena dítěti kapitálová hodnota smlouvy k datu ukončení pojištění.

Součástí ochranné varianty jsou asistenční služby

  • linka péče o zdraví dětí a dospělých
  • linka právní pomoci
  • zprostředkování pomoci v domácnosti
  • asistenční služby při hospitalizaci – náklady spojené s hlídáním dětí s limitem až 5 000 Kč/rok

Brouček je určen dětem ve věku 0–14 let, pojištění trvá do 19 let s možností prodloužení do 26 let věku.

Pojistné je možno platit pravidelně (min. 300 Kč měsíčně) nebo jednorázově na začátku pojištění.